Förskollärare till Beväringsgatan

Förskollärare till Beväringsgatan

Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar: Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn Vi utvecklar förskolan tillsammans Vi satsar mer där det behövs mest

Arbetsuppgifter
I Januari 2021 öppnar Beväringsgatans förskola, en nybyggd förskola med 6 avdelningar. Förskolans sex avdelningar kommer att vara fördelade på 3 hemvister. Genom att arbeta i ett gemensamt arbetslag per hemvist så skapar vi en känsla av ett mindre sammanhang med färre kontaktytor för barnen. Förskolan är byggd i suterräng med två våningar. Vår gård är också uppdelad i två, en för de yngre barnen på framsidan samt en större mer utmanande gård för de äldre barnen på baksidan av förskolan. En del av gården är en inhägnad skogsglänta med möjlighet att utforska naturen, utveckla kreativa förmågor, motorik samt matematik och språk. På Beväringsgatans förskola vill vi inspireras av Reggio Emilias pedagogiska filosofi som är en barnsyn och människosyn snarare än en pedagogisk riktning. Vår strävan är att skapa en verksamhet som bygger på att se varje individ som rik och kompetent med en inneboende drivkraft och en vilja att utvecklas. På vår förskola ska alla barn få möjlighet att upptäcka och utforska, vi vill erbjuda barnen en verksamhet rik på miljöer, material och möten. Våra lärmiljöer ska vara föränderliga utifrån barnens intressen och behov. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla att lyckas. Vi arbetar projektinriktat, vilket innebär att det är barnens tankar och intressen som visar vägen i vårt arbete. Varje barn har rätt att göra sin röst hörd och få bli lyssnad på, och med det som utgångspunkt blir det viktigt för oss att ge alla barn möjlighet att få tillgång till alla sina olika språk. Därför ska projekten i verksamheten utgå från barns hundra språk och sätt att uttrycka sig på. Vi ser allas olikheter som en tillgång i gruppen. Allas delaktighet och inflytande ska prägla vår verksamhet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare med legitimation och har erfarenhet av arbete i barngrupp. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, samt att du har ett stort intresse för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vidare vill vi att du ska vara intresserad av starta och forma verksamheten tillsammans med oss, med de möjligheter och utmaningar som finns. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Reggio Emilia-inspirerad förskola. Som förskollärare ska du kunna överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för att samverka i övergripande frågor för att skapa mervärde. Vidare ska du kunna ha förmågan att kommunicera de gemensamma målen och du leder gruppen i riktning mot att uppnå dem. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Det är viktigt att du har förmågan att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Att skapa goda relationer med vårdnadshavare som gynnar samarbetet med förskolan och hemmet för barnets bästa ser vi som en viktig aspekt. Vidare ser vi gärna att du söker och tar fasta på möjligheter och förändringar att tänka nytt och skapar situationer där nya idéer och förslag kan utvecklas för att omsättas i praktiken och leda till förbättringar. Du motiverar och beskriver pedagogiskt förändringar samt hanterar kritik mot förändringar på ett konstruktivt sätt. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete både på lokal och övergripande nivå. Du håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning och du reflekterar regelbundet över vad som behöver utvecklas i din verksamhet. Intervjuer sker fortlöpande. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Seija Jokiranta
Telefon 0707-806300
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 23 okt 2020 (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.