Förskollärare som vill vara del av ett spännande förändringsarbete

Förskollärare som vill vara del av ett spännande förändringsarbete

Om arbetsplatsen
Göteborgs Stads förskoleförvaltning omfattar cirka 390 kommunala förskolor och 179 fristående förskolor med cirka 30 000 barn. Förvaltningen har ca 6 000 medarbetare som tillsammans arbetar med barnens lärande och utveckling i centrum. Förskoleförvaltningen söker dig som vill vara med att utveckla förskolan utifrån våra gemensamma inriktningar:

Förskolan lägger grunden för barnens fortsatta utbildning
En rolig trygg och lärorik förskola för alla barn
Vi utvecklar förskolan tillsammans
Vi satsar mer där det behövs mest


Arbetsuppgifter
Är du förskollärare och vill vara del av ett spännande förändringsarbete? Sök till oss!

I vår enhet samverkar förskolorna Annandagsgatan, Kalendervägen och Kortedalas mobila förskolebuss. Under våren 2021 startar vi igång vårt utvecklingsarbete där vi utifrån en gemensam kompass för enheten kommer arbeta mot en gemensam riktning och vision. Arbetet kommer ha utgångspunkt i Reggio Emilias pedagogiska filosofi som vi ser som en barnsyn och människosyn snarare än en pedagogisk riktning.

Vår strävan är att skapa en verksamhet som bygger på att se varje individ som rik och kompetent med en inneboende drivkraft och en vilja att utvecklas. På våra förskolor ska alla barn få möjlighet att upptäcka och utforska. Vi vill erbjuda barnen en verksamhet rik på miljöer, material och möten. Våra lärmiljöer ska vara föränderliga utifrån barnens intressen och behov. Målet är att skapa så goda förutsättningar som möjligt för alla att lyckas.

Vår vision framåt är att skapa gemensamma former för att arbeta projektinriktat med pedagogisk dokumentation vilket innebär att det är barnens tankar och intressen som visar vägen i vårt arbete. Varje barn har rätt att göra sin röst hörd och få bli lyssnad på, och med det som utgångspunkt blir det viktigt för oss att ge alla barn möjlighet att få tillgång till alla sina olika språk. Vi tror på projekt som utgår ifrån barns hundra språk och sätt att uttrycka sig på, utifrån grundsynen att delaktighet och inflytande ska prägla vår verksamhet där olikheter blir en tillgång i gruppen.


Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad förskollärare.
Som förskollärare har du ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och att leda undervisningen på ett sådant sätt att målen och intentionerna i läroplanen uppfylls.
Vi ser gärna att du som person är du engagerad, initiativrik och målinriktad. Du har ett ansvarsfullt och professionellt förhållningssätt i din yrkesroll och en förmåga till nytänk med målet att i samarbete med dina kollegor driva verksamheten framåt. Vi ser gärna också att du har erfarenhet av att pedagogisk dokumentation och erfarenhet av eller en nyfikenhet för vad det innebär att arbeta med inspiration från Reggio Emiliafilosofin.

Du har en positiv grundsyn och ett reflekterande förhållningssätt, du är lösningsinriktad och ser möjligheter istället för hinder. Du har god förmåga att uttrycka dig i det svenska språket i såväl tal och skrift, och har intresse för språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Du är intresserad av att forma verksamheten tillsammans med oss, med de möjligheter och utmaningar som finns. Du är nyfiken och engagerad och har en grundsyn på barnet som kompetent. Du har ett gott bemötande och förhållningssätt mot såväl vuxna som barn och är tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är lyhörd och har förmåga att prioritera och anpassa ditt arbetssätt efter verksamhetens behov, samtidigt som du alltid ser till barnens bästa. Du har god förmågan att överblicka ditt eget ansvarsområde och sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang. Du visar intresse för att samverkan i övergripande frågor för att skapa mervärde och är öppen för nya tankar som kan utveckla verksamheten i positiv riktning. Du driver långsiktigt och uthålligt förändringsarbete på både på lokal och övergripande nivå och håller dig uppdaterad genom omvärldsbevakning. Du har god förmåga att kommunicera gemensamma mål och leda gruppen i riktning mot att uppnå dem. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att tillsammans med andra omvandla dessa till en konkret handling. Du skapar goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du motiverar och beskriver pedagogiska förändringar och bemöter kritik på ett konstruktivt sätt.

Hos oss erbjuds du arbetskläder och kontinuerlig kompetensutveckling.

Välkommen med din ansökan!

Är du nyutexaminerad förskollärare får du vid din anställning en mentor. Mentorn ingår i en central grupp och har som uppgift att bidra till att du får en bra start i ditt yrkesliv hos oss.

Ett löpande arbete med urval samt intervjuer kommer att påbörjas redan före sista ansökningsdatum.


Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Daniela Dalin
Telefon 079-063 10 67
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.