Enhetschef- enheten för teknisk kvalitet och miljö-vikariat

Enhetschef- enheten för teknisk kvalitet och miljö-vikariat

Om arbetsplatsen
Lokalförvaltningen är en av Göteborgs Stads fastighetsorganisationer och en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare med lokalytor på över två miljoner kvadratmeter. Vår vision är att vara en ledande byggherre och fastighetsförvaltare med göteborgarnas bästa för ögonen. Att vistas i en miljö där man mår bra är en självklar rätt vare sig man är två, trettio eller nittio år - våra drygt 440 medarbetare bygger och förvaltar miljöer att utvecklas, trivas och åldras i. Vårt uppdrag är att bygga, anpassa och förvalta bland annat skolor, förskolor, äldreboenden och boenden med särskild service. Arbetet sker i nära samarbete med våra kunder. Besök gärna http://www.goteborg.se/lokalforvaltningen

Arbetsuppgifter
I Göteborgs stad finns unika möjligheter att vara delaktig i stadsutvecklingen och bidra till samhällsnyttan. Lokalförvaltningen, som är en av Sveriges största offentliga fastighetsförvaltare, har en viktig roll i denna utveckling. Fastighetsavdelningen ansvarar för att säkerställa fastigheternas användbarhet över tid med god teknisk status och nöjda kunder. Detta uppnås genom ett nära samarbete med kund, förvaltningens övriga avdelningar samt andra organisationer i staden. Avdelningen ansvarar för att beställa genomförandet av ny- och ombyggnationer, planerade underhållsåtgärder, reparationer och löpande tillsyn och skötsel av förvaltningens utförandeavdelningar. Vi är nu inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi har skapat ett nytt organisatoriskt område där vi att samlat förvaltningens strategiska styrning inom teknik och hållbarhet. Detta ger oss en tydligare roll som representant som fastighetsägare. Vi söker nu dig som vill leda enheten teknisk kvalitet och miljö inom området teknik och hållbarhet. Enheten tar fram strategier och förslag på övergripande åtgärder som leder till att förvaltningen uppfyller lagkrav, mål och riktlinjer som berör främst miljöområdet men även aktuella krav gällande teknisk byggkvalitet. Enheten ansvarar vidare för att upprätta förvaltningens tekniska krav och anvisningar, vara tekniskt stöd i bygg- och förvaltningsskeden, leda tekniska fackteam samt initiera och leda utvecklingsprojekt inom bygg, drift och underhåll. En viktig roll för enheten är att ansvara för framtagning och uppföljning av de tekniska kvalitetskraven i bygg- och förvaltningsprocesserna för att säkerställa avsedd funktion och kvalitet. Enhetens specialister agerar tekniskt specialiststöd i byggnation och förvaltning inom miljöområdet samt genomför samverkansprojekt med förvaltningens kunder i nära samarbete med förvaltarenheten vid lokalförvaltningen. Din enhet består av medarbetare som är specialister inom sina discipliner. Ditt uppdrag som chef är att leda, utveckla och skapa förutsättningar för enhetens uppdrag och verksamhet. Du har ett genuint intresse att leda verksamheten genom ett affärsmässigt, målinriktat och processorienterat arbetssätt. Vi vill att lokalförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Målet är att detta ska återspeglas i chefsleden

Kvalifikationer
Vi söker dig som vill vara med på vår utvecklingsresa och vara med och skapa den hållbara staden. Du har examen från relevant högskoleutbildning och har flera års erfarenhet av arbete inom fastighetsbranschen. Du behöver ha erfarenhet av arbete med miljö, teknisk kvalitetsutveckling och/eller garantiförvaltning. Vi fäster stor vikt vid att du har goda referenser som ledare. Meriterande för denna tjänst är om du har en ledarskapsutbildning med fokus på det personliga ledarskapet. För att lyckas i denna roll vill vi att du har chefserfarenhet med budget-och personalansvar. Som person är du engagerad, utvecklingsinriktad och analytisk. Du har förmåga att leda och motivera andra genom att kommunicera på ett sätt som skapar delaktighet. Du inger förtroende och har lätt för att bygga relationer. Du arbetar för att förvaltningens värdegrund/kännetecken (omtanke, tillsammans, helhet och ledande) ska prägla enhetens styrning och ledning samt det dagliga arbetet hos våra medarbetare. För denna tjänst vill vi dessutom att du har erfarenhet av arbete i en processorienterad organisation , att du har arbete i en politiskt styrd organisation samt att du har grundläggande kännedom om arbetsmiljölagar och förordningar.

Övrigt
Vi erbjuder en arbetsplats i utveckling och med framåtanda. Våra medarbetare har breda och varierade kompetenser. Vi arbetar i trevliga lokaler och erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Vi på Lokalförvaltningen arbetar för ett hållbart arbetsliv. Med detta menar vi att du skall kunna kombinera ett spännande och givande yrkesliv med ett hållbart och rikt liv utanför arbetet.
Mer info
Kontaktperson Nina Jacobsson
Telefon 031-3650786
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 4 okt 2020 (12 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.