Elevassistenter till Grundsärskolan/Kärraskolan

Elevassistenter till Grundsärskolan/Kärraskolan

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Kärraskolan är en F-9-skola som är belägen i centrala Kärra. Hos oss går ca 820 elever i åldrarna 616 år, uppdelat på 2 enheter och grundsärskola. Vi tar emot elever mottagna i grundsärskola och som är i behov av tydliggörande pedagogik. Vi har i dagsläget 5 klasser i grundsärskolan. Grundsärskolans kursplaner, ämnen och ämnesområden ligger till grund för skolans inriktning och arbetssätt. Det pedagogiska arbetet med våra elever bjuder på en helhetssyn utifrån elevens behov, förutsättningar och intressen. Uppdraget innebär att du lågaffektivt arbetar med mycket fokus på tydliggörande pedagogik. Du skall arbeta med att eleven får praktiskt och pedagogiskt stöd och ges möjlighet att utvecklas till en självständig elev utifrån sina förutsättningar. Du är delaktig och aktiv i verksamheten under hela skoldagen och även under fritidshems samt lovverksamhet. Hos oss erbjuds du ett varierat arbete där du tillsammans med dina kollegor utformar en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus!

Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, elever med intellektuella och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du är nyfiken på att hitta lösningar för att kompensera ev. svårigheter för eleverna i lärandemiljön. Detta tillsammans med dina kollegor. Läraren i klassen är ansvarig för verksamheten, men nära samarbete med elevassistenterna är nödvändigt för goda resultat. Detta innebär att du måste ha en mycket god samarbetsförmåga och vara lyhörd gentemot dina kollegor. Funktionsnedsättningen kan också betyda att individen har behov av stöd i socialt samspel och kommunikation. Du måste därför vara trygg, lugn och stabil i dig själv som person. Eleverna har i viss utsträckning mycket svårt i det sociala samspelet/kommunikation och det kan förekomma utåtagerande uttrycksätt. Arbetet innebär också att en del av eleverna behöver enskild undervisning med nära anknytning till elevassistent/lärare under hela skoldagen och även mycket stöd under fritidshems tiden. Utbildning och erfarenhet inom området krävs. Välkommen med din ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Susanne Lindblad
Telefon 0730326023
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 2 dec 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.