Elevassistent till Katrinelund gymnasiesärskola

Elevassistent till Katrinelund gymnasiesärskola

Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter
Vi söker medarbetare med ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer till Katrinelund gymnasiesärskola. Som elevassistent på det individuella programmet arbetar du utifrån varje elevs utveckling och förutsättningar. Eleverna har en utvecklingsstörning och befinner sig på olika utvecklingsnivåer. Några har diagnosen autism, några har flerfunktionshinder, oftast med tilläggshandikapp såsom epilepsi, synnedsättning mm. Eleverna behöver stöd i de flesta situationer under dagen. Du genomför och utvecklar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget som består av en speciallärare och flera assistenter. Du kommer att arbeta med eleverna i olika situationer under elevens skoldag både enskilt och i grupp. Vi erbjuder dig möjlighet att påverka din egen arbetssituation genom medverkande i planering och utvecklingsarbete. Läs mer om oss på www.gs.goteborg.se

Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning, gärna barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet. Erfarenhet av arbete med ungdomar med utvecklingsstörning. Ett stort intresse för människor och förmåga att skapa goda relationer. Vara flexibel och lyhörd för elevernas individuella förutsättningar. Humor, tålamod och en positiv attityd till arbetet. Körkort är önskvärt

Övrigt
Med hänvisning till de lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings och rekryteringshjälp.
Mer info
Kontaktperson Kerstin Damgaard
Telefon 031-3671850
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 23 okt 2020 (2 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.