Elevassistent till Donsö skola

Elevassistent till Donsö skola

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Bli en av oss! Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att: * öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande. * skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat. * öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar. Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola. Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Vi söker en elevassistent för arbete som stöd i grupp och som stöd för en enskild elev. Du kommer att ingå i arbetslaget runt klassen, samt i vårt arbetslag på Donsö skolas fritidshem, ett fritids med två avdelningar och ca 70 elever. Donsö skola har 165 elever i förskoleklass tom åk 6. Skolan är relativt nybyggd, med egen idrottssal och naturen in på knuten. Från Saltholmen tar du båt ut till Donsö (ca 20 min) och du har sedan 600 m upp till skolan. Du kan ta med din cykel på båten. Schemat anpassas efter båtarna om du reser från stan. Tillsammans med övrig personal i arbetslaget arbetar du för att skapa förutsättningar för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Ibland behöver uppgiften eller miljön anpassas för att alla elever ska få arbetsro. Ibland är ditt arbete en nödvändig trygghet för att stärka självförtroende och arbetsmotor eller för att erbjuda en reträtt då klassrummet är en för krävande miljö. Vårt mål är alltid att skapa delaktighet för alla elever, men vissa dagar och vissa situationer kan kräva större anpassningar. Du är också en del av hela skolans verksamhet, där du är en del av det gemensamma trygghets- och värdegrundsarbetet. Vi arbetar tillsammans för att eleverna ska utvecklas och må bra under hela dagarna. Vi strävar efter att ha ett kl 06-18-fokus och ett 6-12årsfokus på vårt arbete. Personalen på fritids har ett gemensamt planeringstillfälle i veckan. Tillsammans gör ni avstämningar, för att utifrån dem få syn på barngruppens behov och önskemål. Utifrån dessa och läroplanen planerar ni sedan verksamheten. Barns delaktighet är ett av fritidshemmets fokusområden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som behandlar barn med respekt, som är nyfiken på deras tankar och behov. Du har en styrka i ditt ledarskap och i att skapa goda relationer, till både barn och kollegor. I ditt arbete som elevassistent behöver du ha en förståelse för hur barn kan påverkas av såväl funktionsvariationer som trauman. Du är en trygg och tydlig vuxen, som kan anpassa ditt bemötande till barnet och situationen. På Donsö skola arbetar vi efter tesen "att barn gör rätt om de kan". Vi vuxna tar ansvar för att hjälpa dem att lyckas. Detta innebär inte en låt-gå-mentalitet, utan att vi tar barn på allvar. Vi försöker anpassa lärmiljön, så att barnet har lättare att lyckas. I takt med barnets utveckling ökar vi kraven. Vi möter barn i affekt lågaffektivt. Du är förtrogen med läroplanen och kan, både självständigt och tillsammans med kollegor, planera och genomföra aktiviteter på fritidshemmet, samt reflektera över ditt arbete och barngruppens behov och utveckling. Du kan anpassa ditt bemötande och upplägg på aktiviteter efter barns behov. Pedagogisk utbildning eller barnskötarutbildning är en merit, men inget krav. Välkommen med dina ansökan! Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd. Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida. Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Anna Lindelöf Edström
Telefon 031-366 57 64
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 2 dec 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.