Ekonomidirektör

Ekonomidirektör

Om arbetsplatsen
Göteborg befinner sig i mitt i ett utvecklingssprång. Staden växer kraftigt och arbetar för att bli en grön och nära storstad. Utmaningarna är många och komplicerade. Staden ska leverera välfärdstjänster till en växande befolkning samtidigt som det sker betydande utveckling inom stadsutveckling och infrastruktur. Staden har också ett starkt fokus på arbetet med social hållbarhet för att skapa jämlika livsvillkor för göteborgarna. Ambitionen är att göra Göteborg till en föregångsstad, en stad som tillhör alla. En livlig, tolerant och välmående stad. En hållbar stad öppen för världen. Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. Göteborgs stad har ca 56 000 medarbetare och budgetomslutningen är ca 60 miljarder SEK.

Arbetsuppgifter
Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontorets uppdrag är att stödja kommunstyrelsen i att leda, samordna och följa upp Göteborgs Stads verksamheter, ekonomi och övrig strategisk planering. Området Planering, uppföljning, analys och ekonomi leds av ekonomidirektören och ansvarar för att leda och samordna Göteborgs Stads strategiska planering. Uppdraget delas upp i att leda och samordna den årliga planerings- och budgetprocessen samt att leda och samordna stadens uppföljningsprocess. Ett fokus ligger på att samordna framtagandet av underlag till kommunstyrelsen som beskriver förutsättningar för budget kommande år liksom uppföljning av stadens verksamheter och analys av dess utveckling och förutsättningar samt analys av HR-frågor och ekonomi ur ett verksamhetsperspektiv. Som Ekonomidirektör, med ansvar för planering, uppföljning, analys och ekonomi är du representant i stadsledningskontorets ledningsgrupp. Totalt arbetar 40 personer inom området fördelade i tre avdelningar med respektive avdelningschef: chef uppföljning och uppsikt, chef planering och analys, chef finans och koncernredovisning. Området ansvarar också för utövande av uppsiktsplikt över stadens verksamheter. Vidare att övervaka att nämnder och Göteborgs Stadshus AB fullgör sina åtaganden för den interna kontrollen, inklusive riskanalyser, i enlighet med lagstiftningen och stadens interna regler. Utöver den ovan angivna uppföljningen av ekonomi ur ett verksamhetsperspektiv ansvarar området för den staden övergripande ekonomistyrningen. Arbetet riktar sig i stor omfattning ut mot stadens förvaltningar och bolag samt mot kommunledningen. Uppdraget innefattar även ansvar för koncernredovisning, finanshantering och stiftelseverksamheten.

Kvalifikationer
Stadsledningskontoret har ett stort fokus på hur styrning och ledning kan säkra verksamhetens leveranser samt organisatoriska förutsättningar för detta. Viktiga egenskaper för ny direktör är att ha förmåga att leda utifrån organisationens värdegrund och stadens förhållningssätt, utveckla en kultur som bygger på och skapar tillit och en god arbetsmiljö. Genom kultur och struktur skapa systematik och förutsättningar för god kommunikation och dialog inom organisationen, inkluderat fackliga företrädare, samt ut mot andra aktörer och det omgivande samhället. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef över chefer i en större organisation i en exekutiv befattning. Du har bred erfarenhet av ekonomi i offentlig sektor och har arbetat nära politiken. Du har god vana att på övergripande nivå driva processer för planering, uppföljning, analys och ekonomi. Du har ett förtroendefullt och pedagogiskt sätt att kommunicera med interna och externa aktörer inte minst i kontakter med media. Vi ser också att du har drivit systematiskt kvalitetsarbete som inneburit effektiva verksamhetsförbättringar. Du har relevant högskoleexamen och god kompetens inom ekonomi, gärna med ytterligare koppling till högre studier eller forskning inom området.

Övrigt
Formell ansökan till tjänsten registrerar du via länken ovan senast den 9 oktober 2020. Vid denna rekrytering samarbetar vi med SOURCE. Om du vill göra en konfidentiell och förutsättningslös intresseanmälan kan du göra detta via SOURCE hemsida http://www.source-executive.se Urval kommer att ske löpande därför vill vi ha din ansökan så snart som möjligt. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsulter Sofia Rasmusson 0705-080328 sofia.rasmusson@source-executive.se eller Lisa Mastalir, 0727-232724, lisa.mastalir@source-executive.se.
Mer info
Kontaktperson Sofia Rasmusson
Telefon 0705 080328
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Ekonomi, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 9 okt 2020 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.