EFUS SU-grupper söker lärare i slöjd

EFUS SU-grupper söker lärare i slöjd

Om arbetsplatsen
I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.

Bli en av oss!

Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
* öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
* skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
* öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.

Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige och ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan och fritidshem. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 8 800 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.

Följ gärna vår resa på Linkedin https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning

Arbetsuppgifter
Efus är en av Göteborgs Stads övergripande skolverksamheter som vänder sig till elever i behov av kvalificerat särskilt stöd, ofta elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer. Vi har verksamheter på två platser i Göteborg och söker nu en lärare med behörighet i slöjd.
Tjänsten är placerad på vår enhet i Utby där det förnärvarande går omkring 30 elever i årskurs 49. Inom EfUS arbetar omkring 40 vuxna, lärare, resurspedagoger, fritidspedagoger, elevhälsopersonal, kökspersonal och enhetschefer för att våra elever skall nå så långt det är möjligt. Det betyder inte alltid fullständiga betyg men vi skall ge dem så många redskap det bara går för att de skall ha förutsättningar att bli inkluderade samhällsmedborgare.

Vår vision för verksamheten är
* att våra elever ska ges förutsättningar att bli aktivt deltagande samhällsmedborgare
* att, med många olika medel, erbjuda sammanhang där elevens funktionsvariation inte är ett hinder
* att erbjuda miljöer där alla bemöts jämlikt och värdigt utifrån sina behov och förmågor
* att med hög kompetens erbjuda elever som har behov av kvalificerat särskilt stöd en möjlighet att nå individuella mål och utvecklas så långt det är möjligt.

Eftersom det är nödvändigt för många av våra elever att ha en klar struktur och tydlighet under hela skoldagen har vi valt att jobba med klasslärarsystem. För de praktisk-estetiska ämnena har vi ämneslärare och ämnessalar som komplement till undervisningen i hemklassrummen. Som ämneslärare hos oss ges du förutsättningar att arbeta utifrån elevens behov då undervisningen i slöjd ges till ett fåtal elever åt gången. Ett av våra prioriterade områden är att förstärka det ämnesövergripande arbetet. För att göra det har vi gemensam planering varje vecka vilket möjliggör ett nära samarbete mellan dig och övriga kollegor. Som slöjdlärare hos oss förutsätter vi att du är intresserad av det här arbetet.
Vi arbetar i team runt eleverna och du är en del av ett arbetslag som består av både lärare och resurspedagoger. I lärarrollen hos oss ingår att skapa tydlighet och struktur för elevernas lärande. Ofta handlar det om att göra individuella planeringar, scheman och arbetsbeskrivningar med bildstöd, skapa anpassade läromedel och arbeta utifrån individuella behov.

Kvalifikationer
Vi söker behörig slöjdlärare med behörighet att undervisa i åk 4 till 9 som är intresserad av att arbeta med elever som, på olika sätt, haft det motigt i den vanliga skolmiljön. Viktigt är att du har förmåga att ge eleverna en tydlig struktur i vardagen på ett lågaffektivt sätt och har en bred repertoar av metoder och idéer för att leda eleverna i deras utveckling mot målen.

För att lyckas i din roll som lärare hos oss behöver du vara prestigelös men inte strukturlös. Du behöver vara lågaffektiv men inte mesig. Du behöver ha hjärta och vara personlig men inte vara privat. Här behöver man vara tålmodig och inte sakna förmågan att se även små steg i elevers utveckling mot målen. Här finns möjligheterna och resurserna att vara detektiv, både på grupp- och individnivå, för att leta efter vad som fungerar för varje enskild elev. Det är din fantasi och din kreativitet som sätter gränserna, inte organisationen eller förutsättningarna.

Med hänvisning till lag SFS 2000:873 måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan upprättas.

Det är en fördel om du har B-körkort.

Vi ser fram mot din ansökan!

Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.

Övrigt
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.

Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.

Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Mer info
Kontaktperson Pernilla Andersson
Telefon 031 365 88 49
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 okt 2020 (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.