Bräckegymnasiet Introduktionsprogram söker Specialpedagog/Speciallärare.

Bräckegymnasiet Introduktionsprogram söker Specialpedagog/Speciallärare.

Om arbetsplatsen
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, gymnasiesärskola, särvux, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling. I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.

Arbetsuppgifter
Som specialpedagog på Bräckegymnasiets introduktionsprogram är du med och bygger upp strukturer inom skolans organisation tillsammans med skolledningen, för ökad måluppfyllelse och för att minska avhopp inom våra utbildningar. Du stödjer elever och handleder lärare i deras arbete och arbetar med att utveckla skolans lärmiljöer samt att utvecklar arbetssätt som är främjande och förebyggande. Tillsammans med pedagoger anpassar du och organiserar lärmiljön/undervisningen så att verksamheten blir tillgänglig för samtliga elever. Du kommer vara en del av skolans elevhälsoteam. I rollen ingår att * Bevaka aktuell pedagogisk forskning och sprida till kollegiet. * Leda möten i lärararbetslag vid elevuppföljningar * Ge handledning till pedagogisk personal kring tillgänglig lärmiljö, extra anpassningar och särskilt stöd * Kartlägga och utreda elever vid behov av stöd * Upprätta och genomföra åtgärdsprogram * Delta och driva i EHT-arbete på skolan * Stötta och handleda lärare i klassrummet * Ge extra stöd till små grupper av elever I samarbete finslipar vi på dina arbetsuppgifter, så att din kompetens kommer till sin rätt.

Kvalifikationer
Du behöver: * ha ett lågaffektivt förhållningssätt * vilja ta del av det sociala kring eleverna och tillsammans med övrig personal bidra som stöd på raster. * Vilja ha stora ögon och öron för att uppfatta små signaler och saker som händer i det fördolda. Du har flera professioner som du kan bolla dina tankar med. * energi, tålamod och humor för att orka jobba här, det är slitsamt men värt guld och vi lovar dig ett svårt arbete som ger mycket glädje. * ha en tro på att du kan göra skillnad för unga i en utsatt situation. * ha en vilja att göra ditt yttersta för att få dessa unga människor att hitta en konstruktiv och ljus framtid. Vi söker dig som har specialpedagogutbildning alternativt speciallärarutbildning samt lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta med ungdomar, du har omvittnad god förmåga att möta elever och skapa goda relationer. Du har erfarenhet av arbete med elever med olika typer av inlärningssvårigheter, NPF-problematik och andra funktionsnedsättningar. Du har även erfarenhet och kunskap om att arbeta med elever med riskbeteenden. Du har genuint intresse för unga människors situation och är lyhörd för olika elevers behov samt har ett lågaffektivt bemötande. Du har god samarbetsförmåga då stor del av arbetet är att samarbeta nära kollegor och skolledning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utredningsarbete kring elevers svårigheter i matematik samt läs- och skriv.

Övrigt
Vänta inte med din ansökan. Intervjuer sker löpande. Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Förbered gärna denna handling, för arbete inom skola.
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 dec 2020 (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.