Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats. Park och naturförvaltningen genomför tillsyn och säkerhetsbesiktningar av äldre träd i parker och gatumiljöer, genom ett förebyggande arbete med träden ser vi att vi kan öka deras livslängd, gynna den biologiska mångfalden och samtidigt erhålla god säkerhet. Förvaltningen planterar årligen ett stort antal träd, det är viktigt att dessa blir rätt omhändertagna från start för att skapa goda förutsättningar för dem. Som Arborist hos oss får du en viktig och spännande roll. På beställning från våra kunder och våra interna förvaltare kommer Du att utföra uppdrag inom trädvård och beskärning i stadsmiljö. Många projekt som genomförs i staden berör träd, där behöver Du kunna gå in som sakkunnig person och finns till hands för att säkerställa att arbeten som bedrivs nära träd utförs på ett korrekt sätt. Arbetsuppgifterna innebär att kunna ge konsultationer och rekommendationer kopplat till arbeten med träd. Vi ser också ett behov att höja förvaltningens kompetens och du kommer att bidra med utbildning i trädbeskärning och annan trädvård. Vi erbjuder en spännande och omväxlande tjänst där du i nära samarbete med engagerade kollegor, både i den egna förvaltningen och i andra förvaltningar i Göteborgs Stad, kommer att utveckla Göteborgs park- och naturmiljöer. Vi skapar möjligheter till en rik tillvaro för göteborgare och besökare med rum för såväl mänskliga möten som en stunds lugn och ro. Var med och skapa framtidens gröna Göteborg tillsammans med oss!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är gymnasieutbildad och är Certifierad enligt ISA certified tree worker and climber specialist eller ETW (European Tree Worker). Du behöver också ha Motorsågsutbildning C. Du behöver ha minst två års erfarenhet som klättrande arborist. Körkort B är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utbilda andra. För att lyckas med att dela din kompetens behöver du i vara pedagogisk och kommunikativ. I rollen är det viktigt att du är noggrann och tycker om att samarbeta. Vi vill att park- och naturförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på Linkedin https://bit.ly/2Mi5QOJ
Mer info
Kontaktperson Karin Lackéus
Telefon 031-365 57 69
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Konstruktör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 nov 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.