Arbetsledare Arbetsmarknadsavdelningen

Arbetsledare Arbetsmarknadsavdelningen

Om arbetsplatsen
Vill du vara med och skapa dagens och morgondagens utemiljöer i Göteborg? Park- och naturförvaltningen är en viktig part i stadsutvecklingen. Vi förvaltar och utvecklar stadens parker, lekplatser, naturområden, sjöar och vattendrag. På uppdrag av andra förvaltningar utför vi även barmarksrenhållning, grönskötsel, vinterväghållning, underhåll och nybyggnation av markanläggningar samt arbetsmarknadsuppdrag. I vårt arbete strävar vi efter att vara effektiva, kompetenta, engagerade och nyfikna för att skapa en skön storstad med en grön själ, där alla kan hitta sin plats.

Arbetsuppgifter
Om du hittar din drivkraft i att bidra till att människor utvecklas genom arbetsrehabilitering så är denna tjänst för dig! Vi erbjuder ett spännande och utmanande uppdrag med stor variation och många möjligheter. Arbetsmarknadsavdelningen på park- och naturförvaltningen utför arbetsrehabiliterande insatser. Syftet är öka förutsättningar till arbete inom ordinarie arbetsmarknad för arbetstagare som är beviljade olika typer av arbetsmarknadsinsatser. Som arbetsledare inom arbetsmarknadsavdelningen har du ansvar för arbetsrehabilitering och det praktiska arbetet som du tillsammans med arbetstagarna ska utföra. Arbetsledaruppdraget utförs baserat på en modell för arbetslivsinriktad rehabilitering utifrån ett salutogent perspektiv och arbetet är anpassat utifrån individens behov och förutsättningar. Arbetsrehabiliteringen utgår från de praktiska arbetsuppgifterna som ska utföras och dessa arbetsuppgifter fungerar som verktyg för att stärka individens utveckling, hälsa och känsla av sammanhang. Som arbetsledare gör du också individuella planer för arbetstagarna och dokumentation kopplat till individens utveckling. Vi är idag cirka 30 medarbetare på avdelningen samt 170 personer inom olika arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten är uppdelad i cirka 20 arbetslag med en arbetsledare för varje lag. De praktiska jobben är kvalitetshöjande insatser som beställs av olika markförvaltare inom Göteborgs Stad. I rollen som arbetsledare ingår att samarbeta med beställarna genom att planera, leda, utföra och följa upp arbetena. Exempel på arbetsuppgifter är att främja biologisk mångfald genom bland annat röjning och städning av grönområden. Andra uppgifter är trädfällning, gräs-slåtter, skötsel av naturområden, parker och andra utemiljöer samt anläggning av gång/ridvägar, markarbeten och mindre snickeriuppdrag. Vi söker dig som mår som bäst när du får arbeta utomhus och som med ett utvecklande ledarskap bidrar till att individer kommer närmare ordinarie arbetsmarknad. Rollen som arbetsledare hos oss är komplex och ställer höga krav på att kunna hantera både huvuduppdraget, det rehabiliterande uppdraget, och de praktiska arbetsuppgifterna. Är du på jakt efter ett arbete som kommer innebära att du blir utmanad i ditt ledarskap, att du tillsammans med andra utför kvalitetshöjande uppgifter som förbättrar Göteborgs utemiljöer och att du gör skillnad för flera människor varje dag? Då kan denna tjänst nog vara rätt för dig.

Kvalifikationer
Är du rätt för denna tjänst? I rollen som arbetsledare förväntas du kunna ta ett ledaransvar för människor med olika bakgrund och erfarenhet av arbetsledning är ett krav. Du är lyhörd och har en tilltro till människors förmågor och potential/olikheter. Eftergymnasial utbildning samt yrkeserfarenhet från något av följande är ett krav: * arbetsmarknadsåtgärder och rehabilitering * anläggning eller grönskötsel (fördel om du är van vid de maskiner som används vid röjning och naturvård) * erfarenhet som arbetsgivare bedömer som likvärdig. Erfarenhet av hälsofrämjande arbete och av att ha arbetat i projektform bedömer vi som meriterande. Vi lägger stor vikt vid din förmåga att, utifrån individens förutsättningar, handleda, motivera och stödja individen i dennes utveckling. Du behöver vara trygg, lyhörd, kunna anpassa dig till nya situationer och ha lätt för att samarbeta med medarbetare och kollegor. God kommunikationsförmåga i både tal och skrift är nödvändigt för att lyckas i rollen. Det är positivt om du har arbetat i en mångkulturell miljö tidigare. Du behöver ha goda IT-kunskaper, främst i Office-paketet och vi förutsätter en positiv syn på hur digitalisering kan bidra till att utveckla och effektivisera vår verksamhet. B-körkort är ett krav. Vi på park- och naturförvaltningens arbetsmarknadsavdelning erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att både utmanas och utvecklas. Du blir delaktig i en organisation som arbetar med många spännande förändrings- och utvecklingsidéer. Välkommen med din ansökan!

Övrigt
Park- och naturförvaltningen har ett brett uppdrag och kan erbjuda ett flertal spännande roller så att du som medarbetare kan växa och utvecklas. Vår rekryteringsprocess är normkritisk och komptensbaserad och vi strävar efter mångfald bland våra medarbetare. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö och tar avstånd från alla former av kränkningar och sexuella trakasserier. Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på Linkedin http://gooo.se/ece
Mer info
Kontaktperson Karl-Johan Lantz
Telefon 031-365 58 25
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Konstruktör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 nov 2020 (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborgs Stad har tio stadsdelsförvaltningar. Dessutom finns 21 fackförvaltningar och en rad bolag. Varje stadsdelsförvaltning leds av en nämnd. I nämnden sitter politiskt tillsatta ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden fattar bland annat beslut som rör förskola, skola, äldreomsorg, stöd till funktionshindrade och sociala tjänster. De anställda tjänstemännen i stadsdelsförvaltningarna ansvarar sedan för att arbetet utförs så som nämnden beslutat.