Markförhandlare till Göteborg Energi

Markförhandlare till Göteborg Energi

Vill du vara med och planera vår infrastruktur i takt med Göteborgs intensiva stadsutveckling?

Vi behöver förstärka vårt team som jobbar med infrastrukturprojekt för distributionsanläggningar. Vi har behov av en fastighetsspecialist/markförhandlare och söker dig som vill vara med och jobba för ett hållbart samhälle. Du kommer arbeta med att handlägga och förhandla i ärenden som rör markåtkomst för företagets investeringsprojekt för distributionsanläggningar för el, fjärrvärme, fjärrkyla och gas i en starkt växande Göteborgsregion.

Arbetsbeskrivning:
Tjänsten innebär att du arbetar med att upprätta nyttjanderättsavtal samt uppsägningar i samband med avveckling. Du kommer ha ett strategiskt ansvar för frågor som rör sakrättsligt skydd för våra distributionsanläggningar. Du kommer vidare ansvara för inlämning och bevakning av ansökningar om lantmäteriförrättning samt vara med i förrättningssammanträden. För att vi ska klara vårt åtagande och nå våra mål är en viktig uppgift också att bevaka kommunens översikts- och detaljplaner. Internt kommer du även att fungera som en rådgivare i mark- och fastighetsjuridiska frågor.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har högskoleexamen inom lantmäteri och fastighetsrätt gärna kompletterat med utbildning inom fastighetsekonomi. Du ska ha minst tre års erfarenhet från lantmäteri och hantering av mark- och fastighetsjuridiska ärenden. Du har erfarenhet och är väl förtrogen med frågor som rör förhandling i fastighets- och intrångsersättningsärenden samt har upprättat såväl fastighetsrätts- som markrättsavtal.

Du har ett positivt förhållningssätt och ser möjligheter, samtidigt som du är resultat- och lösningsorienterad med förmåga att driva ditt arbete framåt på ett affärsmässigt, kundorienterat och självständigt sätt. Du har god samarbetsförmåga och är duktig på att kommunicera med våra intressenter.

En förutsättning för denna anställning är godkänd registerkontroll eftersom tjänsten är säkerhetsklassad.

Organisations-/företagsbeskrivning:
Enheten Projekt Byggnation har uppdraget att projektleda infrastrukturprojekt inom fjärrvärme, kyla och gas. Enheten tar även fram kalkyler på förfrågningar från kund, utför förstudier, inventering av sekundärnät, m.m. Utöver dessa uppdrag bidrar projektledarna i stor utsträckning i arbetet med att ta fram underlag för upphandling av entreprenader och teknikutvecklingsgrupper.

Göteborg Energi präglas av öppenhet och respekt för olikheter men också goda värderingar, hög miljömedvetenhet och stark vilja att lyckas. Vi arbetar för en jämn fördelning av kvinnor och män och ser gärna en spridning i etnisk och kulturell bakgrund hos personalen. Vi är övertygade om att mångfald leder till utveckling.

Ort:
Göteborg

Omfattning:
Heltid

Sista ansökningsdag
: 2018-09-30

För information: I den här rekryteringen samarbetar Göteborg Energi med Dfind Science & Engineering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg 0727-06 42 32 martina.berg@dfind.se
Mer info
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Teknik & Ingenjör
Typ av anställning Heltid
Rekrytering hanteras av Dfind Science & Engineering
Sista ansökningsdag 30 sept (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!