Ekonomichef till EHRAB

Ekonomichef till EHRAB

EHRAB befinner sig i en tillväxtfas och som Ekonomichef har du det övergripande ansvaret för ekonomi- och finansiell rapportering till styrelse och ägare. I ledningsarbetet är du bollplank till VD och deltar aktivt i strategiarbete tillsammans med den övriga ledningsgruppen. Du jobbar nära verksamheten med uppföljning och ekonomistyrning av t ex resultat, budget, lönsamhet och cash flow. Du leder ett ekonomiteam med 2 personer i Göteborg och driver förbättrings- och utvecklingsarbete för bolagets fortsatta tillväxt. Konsolidering görs till moderbolaget.

Vi söker dig med relevant ekonomisk utbildning och erfarenhet som ekonomiansvarig i ett tjänsteorienterat bolag. Du kan bokföring, analys, planering, rapportering och har förståelse för KPIer. Du trivs med att jobba hands-on och vill vara med och bygga bolag. Du vill ta ett brett ansvar i organisationen, har stort intresse för effektivisering och kvalitet. För att lyckas i rollen tror vi att du har erfarenhet av utveckling av organisation, processer och rutiner. Du behärskar svenska och engelska som arbetsspråk.

EHRAB är ett bolag som värnar om teamet, lagandan och personlig utveckling med kunden i fokus. Dina personliga egenskaper har stor betydelse. Vi söker dig som vill sätta din prägel på rollen, är beredd att kavla upp ärmarna och prestigelöst vara med och utveckla företaget. Med din affärs- och resultatinriktade förmåga tillsammans med ett utåtriktat och positivt sätt bygger du förtroendefulla relationer och förmedlar budskap och information på ett enkelt och tydligt sätt.

Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev på maquire.se, senast 5 maj. Har du frågor, ring Maria Hörnestam 0763-38 76 46.

Om EHRAB; Vision och värderingar
Vår kärnprodukt är människor och det kräver att vi har de bästa medarbetarna. Att arbeta för ett företag som tar ansvar och ger möjlighet att lösa utmanande problem är lockande. EHRAB är uppbyggd kring entreprenörsanda, där våra värderingar återspeglar vår affärsmodell.
  • Att ha trygga och säkra metoder, höga etiska standarder
  • Att införa kundanpassade lösningar, hantera kunder och företagsresurser på ett kostnadseffektivt sätt
  • Att vara tillgängliga, att tänka globalt och agera lokalt
  • Att ta ansvar, vinna kunders och medarbetares förtroende och skapa relationer som bygger på förtroende
  • Att vara flexibel och sätta kundens intressen framför företagets
Vår vision är att leverera innovativa HR-lösningar som hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika.
Mer info
Kontaktperson Maria Hörnestam
Telefon 031-788 22 57
Område Göteborgs stad
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Ekonomi, Ekonomichef
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Maquire Sverige AB
Sista ansökningsdag 5 maj 2019 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Det började med en vision att tillgodose behovet av kompetenta yrkesarbetare på den skandinaviska marknaden. Idag är EHRAB ett av Nordens största byggbemanningsföretag. Vi erbjuder kompletta arbetslag med arbetsledning till bygg-, anläggning- och installationsbranschen i Norden. Företaget har utfört över 250 projekt sedan år 2010 och har haft över 1000 beprövade yrkesarbetare i rotation i Sverige, Norge och Danmark. Vi är stolta över att få vara en samarbetspartner till några av Europas största byggentreprenörer. Bolagsgruppen har kontor i Göteborg, Stockholm och Polen och omsätter ca 60 miljoner.