Tekniknära förvaltningsledare IT väg

Tekniknära förvaltningsledare IT väg

Arbetsuppgifter
Som tekniknära förvaltningsledare inom IT väg kommer du att arbeta nära och tillsammans med verksamhetsområdet underhåll i komplexa anläggningar och IT-miljöer kopplade till fjärrstyrning och övervakning av väganläggningen i hela Sverige.

Tillsammans arbetar du nära leveransteam inom IT väg, vars uppgift är dels att följa upp beställningar inom de sammansatta leveranserna och vara med som stöd olika tekniska frågor. Du kommer även att samarbeta med andra team både inom och utanför vårt verksamhetsområde samt kalla till och leda flera olika arbetsforum med fokus på vägleveransen.

Som tekniknära förvaltningsledare ansvarar du för att upprätthålla sammansatta IT-leveranser mot verksamhetsområde underhålls IT-system för väg. De sammansatta IT-leveranserna består av komponenter från flera avdelningar inom IT men också externa leverantörer och det är du som håller ihop leveransen. Som Tekniknära förvaltningsledare är det av största vikt att ha förmåga att hålla ihop och samordna olika intressenter utifrån verksamhetens behov.

Exempel på dagliga arbetsuppgifter:
  • Strukturera och planera sammansatta it-leveranser från flera olika avdelningar och tydliggöra överenskomna krav
  • Säkra resurser tillsammans med resultatansvariga chefer
  • Besluta, prioritera och skapa förvaltningsplaner gentemot förvaltningsobjekten
  • Följa upp och säkerhetsställa att den sammansatta it-leveransen sker enligt överenskomna krav och säkerhetsnivåer
  • Hantera eskaleringar och eliminera hinder
Du samarbetar och rapporterar status till IT vägs tekniknära förvaltningsansvarige samt har ett tätt samarbete med resultatansvarig chef.

Placeringen för den här tjänsten är inte knuten till en ort då arbetsuppgifterna kan vara av nationell karaktär. Placeringen kan därför vara i antingen Borlänge, Gävle, Solna eller Göteborg. Du förväntas resa i genomsnitt ca två gånger i månaden, beroende på vad verksamheten kräver.

Kvalifikationer

Vem är du?

Vi ser att du har en visionär syn och driver utveckling genom att ta initiativ och gärna testa nya IT-lösningar. Du bygger ditt ledarskap på förtroende genom samverkan och tillit. Du tycker om att leverera resultat tillsammans med andra där du får inspirera och engagera samtidigt som du är duktig på att strukturera ditt arbete och att kommunicera.

Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleexamen inom ett för tjänsten relevant område eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig aktuell och relevant dokumenterad erfarenhet inom IT-infrastruktur där du förvärvat en god teknisk kompetens
  • har erfarenhet av ledarskap där du fått samordna olika komponenter
  • Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet av och förståelse för SCADA-system

Möjliga placerings orter är Borlänge, Gävle, Solna eller Göteborg, vi planerar intervjuer 13, 14, 16, 17 februari i Solna, Göteborg och Borlänge.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-02-02

Upplysningar

Rekryterande chef Ola Andersson
0101230942

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kristoffer Strömberg
0101231911

ST Magnus Hedström
0101232828
Mer info
Kontaktperson Ola Andersson
Telefon 0101230942
Område Gävle
Yrkesroll Data & IT, Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Projekt- / Visstidsanställd
Sista ansökningsdag 2 feb 2020 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.