Distriktschef till Skogsstyrelsen i Gävleborg

Distriktschef till Skogsstyrelsen i Gävleborg

Vill du vara med och utveckla verksamheten i Gävleborg utifrån visionen " Skog till nytta för alla"?

Vi söker dig som med stort engagemang och tillsammans med dina medarbetare vill arbeta med skog i ett län där den är jätteviktig för samhälle och näringsliv.

Som distriktschef kommer du leda distriktet Gävleborg och ansvara för verksamhet, budget och medarbetare. Du är inom distriktets geografi Skogsstyrelsens företrädare gentemot övriga myndigheter, intressenter och skogsbruk. Du ingår i region Mitts ledningsgrupp som tillsammans arbetar strategiskt för att utveckla och effektivisera verksamheten med ett regionalt och nationellt perspektiv.

Distriktet har drygt 40 medarbetare med kontor i Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Söderhamn och Bollnäs. Distriktet utför en rad olika myndighetsuppgifter och har en omfattande uppdragsverksamhet åt externa kunder.

Läs gärna mer om verksamheten på www.skogsstyrelsen.se

Bakgrund och kvalifikationer

Vi söker dig som har flerårig praktisk erfarenhet av ledarskap, organisations- och verksamhetsutveckling. Du har en akademisk utbildning inom relevant område för verksamheten. Du har god kommunikativ förmåga och lätt att formulera dig i tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsarbete samt av arbete med skogliga frågor.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper så som förmåga att motivera och utveckla medarbetare på såväl individ- som gruppnivå. Du arbetar för ett aktivt medarbetarskap där medarbetarna ingår i dialogen om uppdraget och syftet med verksamheten. Du skapar förtroende och delaktighet genom att vara en trygg och stabil person med integritet och gott omdöme.

Körkort för bil är ett krav.

Skogsstyrelsen erbjuder dig ett sammanhållet stöd genom våra enheter för ekonomi, HR, kommunikation, IT och service. Regionens verksamhetscontroller är ett viktigt "bollplank" för dig i frågor som rör distriktets och regionens arbete med planering, uppföljning och verksamhetsutveckling.

Som distriktschef ska man ha ansvar för ett rimligt antal medarbetare och därför har du gruppchefer som stödjer dig i ledningen av distriktet.

Villkor

Skogsstyrelsen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden (upp till 5 år) med möjlighet till förlängning. I grunden finns en tillsvidareanställning inom Skogsstyrelsen. I arbetet ingår en del resor.

Stationering på något av distriktets kontor.

För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringsspecialist Inger Bydén på 070-270 21 48 eller via mail inger.byden@randstad.se eller regionchef Jonas Löfstedt, 0706-66 89 16

Fackliga företrädare: För ST Lennart Ståhl, 0706- 47 01 61 och för SACO Kenneth Andersson, 0281 -59 47 43.

Välkommen med din intresseanmälan som lämnas via www.randstad.se så snart som möjligt, dock senast 22 november 2018.

Skogsstyrelsen anser att en mångfald bland medarbetarna bidrar till att utveckla såväl verksamhet som gemenskap på arbetsplatsen.

Mer info
Område Gävle
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Rekrytering hanteras av Randstad
Sista ansökningsdag 22 nov (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Skogsstyrelsen är myndigheten för frågor om skog. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att landets skogar ska vårdas och brukas så att skogen ger en uthålligt god avkastning samtidigt som biologisk mångfald bevaras. Skogsstyrelsen arbetar också med att lyfta fram skogens värden för rekreation, friluftsliv och kulturmiljöer samt att öka medvetenheten om skogens betydelse. Vårt arbete grundar sig i de statliga värderingarna och våra värdeord är objektivitet, respekt samt effektivitet och service.

Skogsstyrelsen har kontor på ca 80 platser runtom i landet med huvudkontor i Jönköping.