Verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle

Verksamhetsutvecklare inom Fastighetsbildning, Gävle

Om arbetsplatsen
Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till våra uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Nu söker vi dig som vill få en stor betydelse för samhällsutvecklingen. Genom effektiv, rättssäker och kvalitativ fastighetsbildning skapar du som medarbetare på Lantmäteriet förutsättningar för en hållbar tillväxt i det svenska samhället. Det lägger grunden för ett tryggt fastighetsägande och bidrar till en stabil samhällsekonomi.

Arbetsuppgifter
Funktion Arbetssätt är en del av Fastighetsbildningsstöd inom Lantmäteriets verksamhetsområde Fastighetsbildning. Vi arbetar med att ge hela verksamhetsområdet rätt stöd genom att undanröja hinder och skapa förutsättningar för att klara det gemensamma uppdraget, dvs. att uppnå effekterna rätt tid, rätt kostnad, rätt kvalité och god arbetsmiljö. Vi utför uppgifter utifrån att vi är expertorgan inom vårt verksamhetsområde. Uppdraget sker både på kort och lång sikt och ska utgå från verksamhetens behov. Funktionen Arbetssätt har ett teambaserat arbetssätt och arbetar primärt med verksamhetsutveckling och förändringsarbete inom fastighetsbildningen. Vi stödjer fastighetsbildningens chefer och team, koordinerar det systematiska kvalitetsarbetet, ser till att enhetliga arbetssätt är ändamålsenliga samt att det finns struktur, metod och verktyg för ständiga förbättringar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har: * relevant högskoleutbildning för uppdraget, såsom inriktning lantmäteri, juridik alternativt vad arbetsgivaren bedömer som likvärdigt * erfarenhet av fastighetsbildning * erfarenhet av arbete i offentlig förvaltning och statstjänstemannarollen * goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift Följande är meriterande: * erfarenhet av att arbeta med förändrings- och förbättringsarbete utifrån ett helhetsperspektiv * erfarenhet av team- och verksamhetsutveckling Som person ser vi att du är förändringsbenägen, trygg och stabil. Vidare samarbetar du bra med andra och har lätt för att kommunicera. Du har ett strukturerat arbetssätt, ser sammanhang och helheter samt tar hänsyn till det större perspektivet. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Placeringsorten är i första hand Gävle, men andra orter kan diskuteras.

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Maria Beiron
Telefon 026-634654
Område Gävle
Yrkesroll Organisation & ledning, Organisationsutveckling, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 5 feb 2020 (14 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Var med och forma morgondagens Sverige! På Lantmäteriet är du med och gör samhällsnytta. Det vi gör har direkt betydelse i människors vardag - oavsett om du är förrättningslantmätare, ekonom, jurist, systemutvecklare, ingenjör eller kommunikatör. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling. På Lantmäteriet är vi stolta över att bidra till samhällsutvecklingen. Vi gör det på lite olika sätt, på våra 50 kontor, från norr till söder. Hos oss får du utvecklas i en viktig samhällsfunktion där din kompetens och ditt engagemang är vår främsta resurs. Lantmäteriet är platsen för dig som vill växa!