Verksamhetsutvecklare IT till Setra Group

Verksamhetsutvecklare IT till Setra Group

Vill du vara med och påverka digitaliseringsresan i ett grönsamt bolag?

I nära samarbete med åtta kollegor inom IT funktionen centralt och koncernens åtta produktionsenheter blir din uppgift att verka för ett helhetsperspektiv på bolagets IT-infrastruktur och systemmiljö. Tillsammans med IT direktör, kollegor och i nära samarbete med nyckelpersoner i verksamheten, säkerställer du att bolaget har en kort och långsiktigt hållbar IT-miljö och ligger i framkant vad gäller digital utveckling i branschen.

Rollen är ny och stor del av tiden kommer att ägnas åt att leda och driva koncerngemensamma IT relaterade projekt och uppdrag. En annan uppgift blir att bedriva omvärldsbevakning, kartlägga förbättringsbehov och föreslå mål och åtgärder som bidrar till önskvärda resultat utifrån kvalitet, tid och kostnad.

I rollen som är bred ingår även kravställning mot leverantörer och viss förvaltningsledning. Du får ansvar för att bevaka och följa upp att förändringar följer riktlinjer gällande arkitektur, informationssäkerhet med mera. Att ta fram metodstöd för nuvarande applikationsförvaltning samt att kontinuerligt bidra med kompetens inom IT området genom att guida och stötta andra är andra exempel på uppgifter som ingår.

I rollen som verksamhetsutvecklare IT rapporterar du till Lotta Olsson, CIO, direktör IT. Setra tillämpar flexibla arbetsformer där distansarbete och hybridmöten är en del av vardagen och du utgår lämpligtvis från något av kontoren i Gävle eller Solna.

Din profil

Du har relevant akademisk utbildning i grunden och erfarenhet från att leda IT-projekt inom tillverkande industri. Du är en erfaren projektledare med vana att hantera olika projekt- och förvaltningsmetoder. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arkitektur inom IT området, applikationsutveckling samt beställarroll inom IT. Erfarenhet av strategiskt arbete med fokus på projekt med tydlig koppling till affärsnytta är meriterande.

Du har god teknisk förståelse och kännedom om hur IT stödjer verksamheten och stor nyfikenhet och vilja att vara med och driva utveckling. Du kan konkretisera komplexa problem och frågeställningar och kan på ett pedagogiskt sätt visa vägen mot lämpliga och konkreta lösningar. Du arbetar metodiskt och strukturerat med förmågan att se viktiga detaljer i en helhet. För att lyckas i rollen krävs att du har lätt att skapa förtroendefulla relationer genom att vara en god lyssnare, ha ett stort verksamhetsintresse och bidra med din kunskap som en lagspelare.

Välkommen att vara med och bidra till Setras fortsatta resa som ett av Sveriges ledande träindustriföretag!
Mer info
Kontaktperson Ylva Ponsiluoma
Telefon 0733434026
Område Gävle
Yrkesroll Data & IT, Projektledare
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 14 aug 2022 (3 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Setra är ett av Sveriges största träindustriföretag. Bolaget strävar efter att göra affärer som fler än Setra tjänar på - kunder, samhället och naturen. När en verksamhet är lönsam för alla möjliggörs grönsamhet. Setra förädlar råvara från ansvarsfullt brukade skogar och erbjuder klimatsmarta produkter för byggande, Kunderna finns globalt och bolagets träprodukter är en viktig del i omställningen till bioekonomi. Trä som byggnadsmaterial till flerfamiljshus och kommunala och kommersiella byggnader är starkt på frammarsch och bidrar till att minska klimatpåverkan från byggindustrin. Några av koncernens verksamhetsmål är att öka värdet på produkter, jobba mer resurseffektivt och minska klimatavtrycket. Värderingar - engagemang, nytänkande och ansvar - präglar kulturen på Setra.

Huvudkontoret ligger i Solna och kundservice och logistik i Gävle. I koncernen ingår sju sågverk och två förädlingsenheter, varav en i Storbritannien. Säljkontor finns i Storbritannien, Tyskland, Polen, Spanien, Tunisien, Japan och Kina. Setra har cirka 800 anställda och 2021 omsatte vi cirka 5,8 miljarder kronor. Setras huvudägare är Sveaskog och Mellanskog. www.setragroup.com