Teknisk chef till Aerowash i Gävle

Teknisk chef till Aerowash i Gävle

Är du den som kan ta helhetsansvar för tillverkning och utveckling av Aerowashs tvättrobot?
Med den senaste tekniken ligger företaget i framkant och branschen står inför ett paradigmskifte då merparten av flygbolagens flygplan fortfarande tvättas manuellt. Bolaget lanserade nuvarande system på hösten 2017 och har sedan dess levererat robotar till flygbolag världen över. Tillsammans med samarbetspartners har bolaget under senare tid utvecklat ett koncept för s k "drywash"; en unik miljövänlig lösning där flygplanen tvättas helt utan vatten.Under senaste året har bolaget satsat intensivt på den amerikanska marknaden. Andra viktiga marknader utgörs av Mellanöstern och Asien. För att möta den ökade efterfrågan söker vi nu dig som är redo att anta utmaningen att leda upprampningen av bolagets leveranskapacitet framöver. Bolaget vilar idag på etablerade partnersamarbeten i form av externa resurser och legoproduktion, vilket behöver förstärkas med större andel egna anställda i nyckelroller. Som teknisk chef blir din roll främst att projektleda och resurssätta respektive order i nära samarbete med specialister inom mekanikkonstruktion,hydralik el och automation. Utmaningen i uppdraget blir att planera och takta delleveranser till färdig robot optimalt utifrån tillgängliga resurser internt som externt i form av legotillverkning och externa konsultresurser. Ditt ledarskap omfattar en handfull egna resurser som förväntas bli fler. Utöver det sysselsätt upp till ett femtiotal resurser inom en rad multidiciplinära kompetenser för att få fram en färdig robot. Ansvar för utveckling av nya modeller och uppdateringar väntas på sikt få ett tydligare fokus i rollen.

Du rapporterar till VD och ingår i bolagets ledning tillsammans med CFO och Marknads och Säljchef.

Din bakgrund

Du har en gedigen och bred teknisk bakgrund från en tekniskt avancerad bransch. Du har erfarenhet från att projektleda tillverkning av en likvärdigt avancerad produkt och ett stort intresse för få fokusera på helheten. Vi ser gärna att du kommer från ett mindre entreprenörsstyrt bolag alternativt teknikkonsultbranschen, med vana från projektledning och stor erfarenhet av beställarrollen.

Som person brinner du för att få leda och genom andra och av egen kraft få vara med och leverera hightechprodukter på en expansiv marknad med enorma möjligheter!
Mer info
Kontaktperson Ylva Ponsiluoma
Telefon 0733434026
Område Gävle
Yrkesroll Organisation & ledning, Projektledare
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 1 dec 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser. www.aerowash.com