Utredare Planering

Utredare Planering

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vill du vara med och forma framtidens infrastruktur i Sverige? Som utredare deltar du i samhällsplaneringens tidiga skeden genom att bedöma brister i infrastrukturen och genomförbarheten av olika åtgärdsförslag.

Du genomför arbetsmöten och workshops i dialogform med externa aktörer som kommuner, järnvägsföretag och näringsliv. I utredningarna analyseras brister i kapacitet, tillförlitlighet, miljö, säkerhet m.m. för att komma fram till åtgärder enligt fyrstegsprincipen.

I rollen som Utredare ansvarar du för att avropa eller upphandla konsultstöd och projektleda funktionsutredningar samt åtgärdsvalsstudier av komplex karaktär, framförallt inom järnväg. Utredningarna har ofta flera involverade aktörer, såsom regioner, trafikhuvudmän, kommuner samt privata aktörer. Det innebär att du företräder Trafikverket i externa kontakter. I utredningar tar du tillsammans med din arbetsgrupp fram förslag till åtgärder utifrån identifierade brister och behov för att nå önskvärt läge. Du leder och koordinerar medarbetare och andra resurser i arbetet.

Du ansvarar även för administration, ekonomi och uppföljning inom ramen för dina utredningar och projekt. Dessutom deltar du i utvecklingen av verksamheten och de interna arbetssätten tillsammans med dina kollegor. Mediakontakter kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har högskoleexamen inom samhällsbyggnad, samhällsplanering eller fysisk planering, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har några års erfarenhet av liknande arbete, såsom projektledning, processledning, utredning, analys och/eller erfarenhet av att fram åtgärder/beslutsunderlag inom t.ex. samhällsplanering, trafikplanering, trafiksäkerhet, miljö, kapacitetsplanering, drift och underhåll.
  • har goda datorkunskaper och kan uttrycka dig på svenska, både muntligt och skriftligt
  • har körkort för personbil
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att ha arbetat med utredningar och analyser av infrastruktur
  • har kunskap om hur järnvägsanläggningens kapacitet och tillförlitlighet påverkas av olika anläggningsdelar och deras utformning
Du har en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat Du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar. Du har god förmåga att planera och strukturera. Du har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt Du är initiativtagande och självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-09-25

Upplysningar

Rekryterande chef Per Ahlenius
0101240597

Saco Helene Bermell
0101235775

Seko Charlotte Olsson
0101231103

ST Marie Thorslund
0101244468
Mer info
Kontaktperson Per Ahlenius
Telefon 0101240597
Område Eskilstuna
Yrkesroll Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 sept (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. I vårt uppdrag ingår också att bygga, underhålla och sköta driften av statliga vägar och järnvägar. Vi är samhällsutvecklare som planerar för helheten och vi ska skapa förutsättningar för ett effektivt transportsystem med säkra och miljöanpassade transporter - alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Vi är cirka 6 500 medarbetare och huvudkontoret ligger i Borlänge.