Programchef för affärs- och investeringsfrämjande Tyskland

Programchef för affärs- och investeringsfrämjande Tyskland

Eskilstuna
Energimyndigheten står inför en expansiv fas med nya spännande uppdrag från regeringen. Under 2022/2023 kommer Energimyndigheten succesivt utvidga enheten för internationellt affärs- och investeringsfrämjande – en av två internationella enheter – för att kunna tillvarata möjligheter och möta utmaningar kopplade till myndighetens internationella strategi och uppdrag.

Enheten för internationellt affärs- och investeringsfrämjande arbetar med att främja svenska lösningar och tjänster som kan bidra till samhällets omställning till ett hållbart energisystem. Detta sker genom strategiska program och aktiviteter i ett 20-tal länder, exempelvis Indien, Tyskland och USA samt inom olika tekniska områden, såsom hållbara städer, batterier och vätgas, smart industri etc.

På enheten arbetar vi i team och i nära samverkan med andra myndigheter och främjarorganisationer. Det innebär att vi planerar och genomför program och aktiviteter med exempelvis Regeringskansliet, Business Sweden, Vinnova etc. Vi samarbetar även med regeringar, myndigheter och organisationer i de länder där vi är verksamma.

Vi hjälper våra uppdragsgivare med följande tjänster och kompetens;
 • Kunskap och forskning inom geografiska- och tematiska fokusområden
 • Omvärldsbevakning, marknadsanalyser och kartläggningar av relevanta beslutfattare
 • Internationella nätverk och kontakter inom offentlig- och privat sektor
 • Bilaterala dialoger och avtal med olika länder, internationella organisationer och banker
 • Affärs- och investeringsfrämjande genom strategiska program och aktiviteter
 • Finansiering av svenska lösningar och tjänster som kan bidra till samhällets omställning till ett hållbart energisystem
Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team med 14 kollegor som arbetar internationellt med tyngdpunkt på affärs- och investeringsfrämjande. Tjänsten förutsätter ett nära samarbete med Regeringskansliet, myndigheter och främjarorganisationer där du utgör en viktig länk till olika delar av ekosystemet inom energi.

Som programchef för Tyskland representerar du enhetens arbete internt på myndigheten och externt gentemot olika kontakter. Du ansvarar för budget och att koordinera teamet som arbetar med fokus på Tyskland. För uppdraget krävs strategisk förmåga att samverka med olika parter inom Team Sweden för att vidareutveckla och genomföra programmet med största möjliga genomslag. Arbetet omfattar även att bidra och tillvarata den kunskap, information och kontaktnät som finns inom Energimyndigheten.

Arbetsuppgifter
 • Planera, genomföra och utvärdera programmet i Tyskland tillsammans med andra myndigheter och främjarorganisationer
 • Identifiera, etablera och upprätthålla kontakter inom privat och offentlig sektor i Tyskland
 • Stötta företag med verktyg och kunskap på den tyska marknaden för att bidra till energiomställningen
 • Projektledning och uppföljning med partners/leverantörer inklusive ansvar för budget och team
 • Representera Energimyndigheten vid dialoger, förhandlingar, delegationer och konferenser
 • Ta fram rapporter, utredningar samt redovisning av resultat och ekonomi
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Du är en lagspelare som har förmåga att både leda och samarbeta med kollegor i en internationell miljö. I din kommunikation är du tydlig i ditt budskap och har förmåga att ställa relevanta och klargörande frågor.

Som person väger du samman komplex information, prioriterar och förankrar med chefer och kollegor kontinuerligt. Du förmågan att se hur olika typer av insatser får betydelse på lång respektive kort sikt.

Slutligen så etablerar du goda relationer i kombination med ett professionellt agerande i rollen som statsanställd. Vi lägger särskild vikt vid att du är trygg, stabil och har självinsikt.

Erfarenhet och utbildning
Du har akademisk examen inom hållbarhet, företagsekonomi, nationalekonomi, statsvetenskap, miljövetenskap, teknik eller annan relevant utbildning

Du har erfarenhet från något eller några av följande områden;
 • Affärs- och/eller investeringsfrämjande
 • Rådgivning till små- och medelstora företag
 • Erfarenhet av arbete/kontakt med internationella organisationer eller utvecklingsbanker
Erfarenheter som är meriterande:
 • Projekt- eller arbetserfarenhet från Tyskland
 • Goda kunskaper i tyska, tal och skrift
 • Efarenhet från att beställa och följa upp konsulttjänster
 • Erfarenhet av arbete på statlig myndighet
Du har flytande kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Varaktighet/Arbetstid
Tillsvidareanställning, heltid. Vi tillämpar provanställning på 6 månader vid samtliga anställningar. Tillträde enligt överenskommelse.

Välkommen med din ansökan senast den 21 augusti 2022.

Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom ansökningsformuläret på vår hemsida - märk då din ansökan med dnr 2022-010337.

Energimyndigheten sätter värde på de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald kan tillföra verksamheten.

Vi kombinerar digitalt distansarbete med fysiskt arbete på våra kontor i Eskilstuna och Stockholm baserat på behov.

Under sommaren fram till den 8 augusti har vi begränsade möjligheter att besvara frågor.

Kontaktpersoner
Niclas Carlsson, enhetschef, tel. 016-544 20 92

Fackliga kontaktpersoner
Mikaela Sahlin, SACO-S, tel. 016-544 20 97
Eva-Karin Magnusson, ST, tel. 016-544 21 94
Mer info
Kontaktperson Niclas Carlsson
Telefon 016-544 20 92
Område Eskilstuna
Yrkesroll Organisation & ledning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.energimyndigheten.se/
Sista ansökningsdag 21 aug 2022 (8 dagar kvar)