Instruktör - GSS/K

Instruktör - GSS/K

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera, utveckla och genomföra verksamhet med två Hemvärnsbataljoner (Upplands och Västmanlands) samt ett Hemvärnsunderrättelsekompani. UVG tillhör Mellersta Militärregionen (MR M) och är grupperat vid Enköpings garnison. Personalen som arbetar på UVG är fast anställd inom Försvarsmakten.

Information om tjänsten:

Ditt arbete är att vara Instruktör (GSS/K) inom "markstridstjänst" med hemvärnsförband vid UVG:s övningar och utbildningar.

Du är placerad med arbetsort Enköping.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
  • Genomföra övningar och utbildningar som instruktör inom markstrids-/hemvärnstjänst.
  • Egen kompetensutveckling inom ovanstående.
Kvalifikationer:

Genomförd värnplikt/GU motsvarande.

Lägst gruppchefsutbildad inom Försvarsmakten.

B-körkort

Meriterande:

Genomförd instruktörskurs inom Försvarsmakten (till exempel IK 1-2) vid till exempel HVSS motsvarande.

Instruktörskurs Ak4 eller pistol 88

Instruktör övriga vapensystem förekommande inom Hemvärnet

Militärt förarbevis

Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer

Personliga egenskaper:

Du är en person som trivs i utbildarrollen. Du har flera gånger tidigare provat på att vara instruktör och känner dig säker i rollen. Du gillar att stå mitt ute i verksamheten under övningar men förstår också att en bra övning kräver noggrann planering och förberedelser.Du är strukturerad i ditt sätt att vara och följer de riktlinjer som finns inom Försvarsmakten. Du ser det som en utmaning att utbilda olika typer av soldater och förstår av erfarenhet att en situationsanpassad pedagogik fungerar bäst. Du är ett föredöme inom de ämnen du lär ut och har inga problem med att förevisa något ur ett soldatperspektiv - om soldaten ska springa så gör du det också. Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Du som söker tjänsten bör, beroende på lämplighet, vara intresserad av att efter några år söka dig vidare i karriären inom Försvarsmakten som yrkes- eller reservofficer.

Övrig information:

Nivå: OR 3-5
Arbetsort: Enköping (Strängnäs)
Tjänstgöringsgrad: Heltid. Lön inom GSS/K lönestruktur.
Tillträde: efter överenskommelse.

Detta är en tidsbegränsad anställning upp till 8 år enligt "avtal om tidsbegränsade anställningar med kontinuerlig tjänstgöring för gruppbefäl, soldater och sjömän inom Försvarsmakten". Provanställning om sex månader tillämpas.

Oregelbunden arbetstid samt helgtjänstgöring förekommer.

Anställningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhets- och registerprövning innan anställning.

För Upplysningar om befattningen eller information om rekryteringsprocessen kontakta: chef utbildningssektionen UVG Mattias Lundgren på mattias.lundgren( @ )mil.se eller chef UVG Torbjörn Höök torbjorn.hook( @ ) mil.se.

Fackliga företrädare:

OFR/O Stefan Morin

OFR/S Anders Hamrén

SACO Margareta Hessling

SEKO Thomas Klasson

Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 31 mars 2023 (11 dagar kvar)