Specialförbanden söker Signaloperatör till Särskilda sambandsenheten (SSE)

Specialförbanden söker Signaloperatör till Särskilda sambandsenheten (SSE)

Beskrivning av förbandet

Särskilda Sambandsenheten (SSE) är en del av Försvarsmaktens specialförband (FMSF) med huvuduppgift att inför och under specialoperationer tillhandahålla kvalificerat lednings- och sambandsstöd. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och är lokaliserat i Enköping.

SSE har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och kompetens, vilket kräver särskild personlig profil av ingående personal.

En operatör vid SSE kan ha olika kompetenser och fördjupningsområden. Grundläggande är dock en bred kompetens inom samband-/IT-området.

Arbetsuppgifter

Du som jobbar på någon av Specialförbandens stab- eller stödfunktioner är särskilt uttagen, tränad, utrustad och förberedd på att leda eller stödja förbandet. Det gäller både insatsrelaterade arbetsuppgifter såväl som förbandsproduktion.

Du utför komplexa och krävande arbetsuppgifter under varierande grad av mental och fysisk belastning. Din befattning kan innebära att du har hela världen som arbetsplats. För andra gäller ett mer regelbundet arbete hemma på förbandet.

Din uppgift är att stödja Specialförbandens operationer. Du kommer att ansvara för planering och genomförande av uppgifter inom ditt område, både enskilt och grupp.

Du kommer vara rådgivare till främst chefer på genomförande- eller stabsnivå.

Fokus kommer primärt att vara arbetsuppgifter relaterade till insatsorganisationen men även produktion av krigsförbandet.

Det ingår i uppgiften att vidmakthålla och utveckla den egna förmågan inom ditt specialistområde där du kan komma att stödja vid utbildning.

Läs mer: Signaloperatör

Kvalifikationer
 • Fullgjord och godkänd militär grundutbildning
 • Körkort klass B (ange i ansökan)
 • Beredd att genomföra internationell tjänst
 • Du ska efter särskild prövning av medicinska/psykologiska/tekniska tester och fysiska tester kunna uppvisa godkända resultat
Meriterande kvalifikationer
 • Erfarenhet inom VHF/UHF/HF, Satkom eller andra typer av sambandssystem
 • Erfarenheter inom telekrigsområdet
 • Dokumenterad erfarenhet inom det tekniska området
 • Utbildning och/eller erfarenhet avseende områdena IT-säkerhet, datakommunikation, nätverk och radiokommunikation
 • Utlandstjänstgöring främst inom teknik- eller ledningssystemområdet
 • Utbildning och erfarenhet av server 08/12 och Windows 7 klient eller motsvarande
 • Högre körkortsbehörigheter
 • Signalskyddsutbildning
 • Erfarenhet av radiolänk
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp.

Medicinska krav
 • Att du är fullt frisk
 • Normal hörsel, utan hjälpmedel
 • Fullgott färgseende
 • Inga allvarliga allergier
 • Fullgod syn utan korrektion (glasögon eller kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 1,0 bilateralt. De kirurgiskt synkorrigerade som klarar uttagningstestet och genomför grundkursen med godkänt resultat kan tjänstgöra vid Försvarsmaktens specialförband, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.
Uttagning och utbildning

De som bedöms lämpliga, efter ett ansökningsförfarande, kommer att kallas till uttagningstester där god fysisk status är en förutsättning. Detaljerade tider delges de som kallas till tester.

Uttagning 1

Den första delen genomför du under en vecka på våren och innehåller tekniska tester, fysiska prov och intervjuer.

Om du bedöms lämplig efter första uttagningen kommer du att kallas till den andra delen.

Uttagning 2

Under den andra delen genomgår du läkarundersökning och psykologsamtal. Dessa utförs under två till tre dagar.

Efter antagningen påbörjar du en 12 månader lång grundkurs.

Under grundkursen får du bland annat utbildning i:
 • Sambandstjänst
 • Strid
 • Sjukvårdstjänst
 • Fordonstjänst
 • Vinterutbildning
 • SERE C (överlevnadsutbildning)
Fysiska krav

De delar av uttagningstestet som mäter fysisk prestationsförmåga syftar framför allt till att värdera om du kan tränas för att uppnå de fysiska krav som ställs på specialförbandens personal. Kraven gäller såväl för insats som för den vardagliga tjänsten.

Vid uttagningstestet vägs din totala fysiska prestationsförmåga samman - dynamisk och statisk styrka, uthållighet, kondition, koordinationsförmåga och teknik.

Här finner du några historiskt konkurrenskraftiga resultat:
 • Löpning 10 km terrängbana - 55 minuter
 • Bänkpress med 2/3 av egen kroppsvikt som tyngd - 3 repetitioner
 • Dips - 7 repetitioner
 • Räckhäv - 3 repetitioner
Du ska också vara beredd på:
 • Marsch med stridsutrustning och ryggsäck (cirka 20 kg) i dagsljus och mörker
 • Praktisk orientering med fältkarta 1:50 000 i dagsljus och mörker
 • Ta ut koordinater på fältkarta, UTM-koordinater
 • Arbeta på höga höjder och i trånga utrymmen
Läs mer: Uttagning och utbildning

Övrigt

Frågor om befattningen kan mailas till rekrytering-sse@mil.se

Tillträde

Tillträde preliminärt 2023-08-01.

Ansökan

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag (2012:332) om vissa Försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

Tillsammans med ansökan ska CV, personligt brev och välliknande foto bifogas (pdf). Andra intyg/bevis motsvarande, som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan är 2023-02-05.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 5 feb 2023 (6 dagar kvar)