Sektionschef Processamordning till Systemförvaltningsenheten

Sektionschef Processamordning till Systemförvaltningsenheten

Som sektionschef är du första linjens chef och har personal-, produktions- och budgetansvar. Sektionen består av ca 10-12 medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Du leder och fördelar arbetet inom din sektion med stöd av avdelningschefer samt övriga sektionschefer. Du ansvarar för dina medarbetares individuella utveckling och genomför bland annat medarbetarsamtal, arbetstids- och utbildningsplanering. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för en första linjens chef så som att:
 • företräda, leda och utveckla personal och verksamhet
 • svara för planering, kvalitetssäkring och uppföljning av produktion
 • implementera verksamhetsstyrning - mål i verksamheten
 • ansvara för arbetsmiljö och säkerhetsfrågor
 • medverka vid ekonomiskt uppföljnings- och prognosarbete
 • samverka med andra förband och myndigheter inom totalförsvaret
 • genomföra rekrytering och säkerhetsprövning av personal och konsulter
Om verksamheten

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband (FMTIS) har ett samlat ansvar för drift, underhåll och förvaltning av alla ledningssystem inom Försvarsmakten. FMTIS verkar kontinuerligt i fred, kris och krig vilket innebär att förbandet är ständigt insatt såväl nationellt som internationoellt. Förbandet har mer än 1400 medarbetare spridda på drygt 30 orter i landet.

Systemförvaltningsenheten (SFE) är FMTIS enhet för förvaltning av IT-system och masterdata med verksamhet i Enköping, Arboga och Boden.

SFE huvudsakliga uppdrag är att säkerställa systemens och informationens (masterdatans) nytta för verksamheten. SFE förvaltar Försvarsmaktens IT-system, inom områden som logistik, personal, ekonomi, information och teknik.

Processamordning där befattningen är placerad är en sektion inom Förvaltningsstödsavdelningen. Avdelningen och sektionen arbetar brett över hela enheten och samarbetar även nära med andra enheter inom förbandet. Processamordning är bland annat enhetens experter och samordnare för gemensamma ITIL-processer och inom testledning.

Vi erbjuder dig

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriärrörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
 • Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål
 • Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få ersättning för träningskläder och startavgifter
 • Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder
 • Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning.
Kvalifikationer
 • Akademisk examen med en inriktning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. Alternativt att motsvarande kompetens förvärvats utifrån längre yrkeserfarenhet inom eller utanför Försvarsmakten
 • Dokumenterad, aktuell och relevant erfarenhet av att leda, stötta och utveckla personal med ett arbetsgivaransvar
 • Aktuell och relevant erfarenhet och intresse av processorienterat arbete och IT-styrning
 • Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från IT-förvaltning på en myndighet eller en större organisation
Meriterande
 • Erfarenhet från införande av ITIL-processer på en myndighet eller en större organisation
 • Erfarenhet från förvaltning av ITIL-processer på en myndighet eller en större organisation
 • Erfarenhet av verktyg för service management
 • Erfarenhet av projektledning eller testledning
 • Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
Personliga egenskaper

Du har ett stort intresse för verksamhetsutveckling och driver kontinuerligt verksamheten framåt genom förbättringar av arbetssätt och processer. Du är öppen, prestigelös och har ett coachande ledarskap. Vidare har du lätt för att kunna se helheten och växla mellan olika perspektiv. Du är dessutom ansvarsfull och noggrann samt har goda kunskaper att utrycka dig i tal och skrift.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Anställningsform: Tillvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Inrikes tjänsteresor förekommer.

Arbetsort: Enköping

Upplysningar

Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chefer: Robert Waller, avdelningschef eller Inger Tammi, stf avdelningschef. För upplysningar angående anställningsvillkor kontakta HR-generalist Karin Lind. Samtliga nås via 08-788 75 00 (växel).

Fackliga företrädare:

SACO Per Hosinsky

OFR/S Niklas Karlsson

SEKO Matz Felix

OFR/O Johan Nestvall-Boo

Samtliga nås genom växeln: 08-788 75 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2022-08-16.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.

Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 600 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 16 aug 2022 (6 dagar kvar)