SSE söker Systemtekniker

SSE söker Systemtekniker

Vill du:
 • Arbeta inom specialförbanden som systemtekniker?
 • Arbeta med ett brett spektrum av avancerade tekniska system?
 • Stå i hög beredskap för att lösa uppdrag både nationellt och internationellt?
 • Få möjlighet att arbeta med fördjupningsfrågor inom eget specialområde samt följa utvecklingen i teknikens framkant?
Förbandsbeskrivning

Särskilda Sambandsenheten (SSE) är ett specialoperationsförband vars huvuduppgift är att inför och under specialoperationer tillhandahålla kvalificerat lednings- och sambandsstöd.

SSE har i likhet med de övriga stödjande förbanden (FM SOF) samma höga krav på tillgänglighet, beredskap och noggrannhet i utfört arbete som FM SF. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och kompetens vilket kräver särskild personlig profil av ingående personal.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Tjänstgöra som systemtekniker vid SSE med huvudsaklig arbetsinriktning insats-, utbildnings- och utvecklingsverksamhet.

Kunna ingå som systemtekniker inom FM SF vid internationella och nationella uppdrag såväl som vid övningar.

Du kommer även att arbeta med materiel- och utrustningsprojekt av olika karaktär.

Arbetet innebär krav på beredskap, för att på kort tid genomföra nationell eller internationell tjänst.

Tjänsteresor inom och utom landet förekommer.

Utbildning och kompetens

* Du skall ha genomfört militär grundutbildning.

Meriterande är
 • Erfarenhet inom V/U/HF, Satkom eller andra typer av sambandssystem.
 • Erfarenheter inom telekrigsområdet.
 • Dokumenterad erfarenhet inom det tekniska området.
 • Utbildning och/eller erfarenhet avseende områdena IT-säkerhet, datakommunikation, nätverk och radiokommunikation
 • Tidigare utlandstjänstgöring och då framförallt inom teknik- eller ledningssystemområdet.
 • Utbildning och erfarenhet av server 08/12 och Windows 7 klient eller liknande.
 • Högre körkortsbehörigheter.
 • Signalskyddsutbildning.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och din förmåga att arbeta i grupp. Du kommer att kompletteringsutbildas vid anställning då ingen kan allt; men du måste ha ett stort intresse för teknik.

Du måste uppfylla följande krav för anställning:
 • Svensk medborgare.
 • Godkänd vid säkerhetsprövning (genomförs innan anställning).
 • Körkort klass B (ange i ansökan).
 • Beredd att genomföra internationell tjänst
 • Skall efter särskild prövning av medicinska/psykologiska/tekniska tester och fysiska tester kunna uppvisa godkända resultat.
Uttagningstester

De som bedöms lämpliga kommer att kallas till uttagningstester med intervjuer, läkarundersökning och psykologiska moment/samtal, tekniska tester samt fysiska prov.

Uttagning 1 kommer att genomföras 2020 under vecka 16.
I samband med kallelsen till tester, kommer kompletterande info angående tider och platser.

De som bedöms lämpliga efter UT1 kallas till medicinska och psykologiska tester v.20.

Typ av Tjänst

GSS/K-anställning för soldat.

Tjänstgöringsort är Enköping.

Sökande förband/enhet

Särskilda Sambandsenheten vid Ledningsregementet.

Sista ansökningsdag

Ansökan oss tillhanda senast 2020-03-17.

Ansökan skall skrivas på svenska och innehålla CV och levnadsbeskrivning samt

ett välliknande foto

Tillträde

Enligt överenskommelse. Preliminär start augusti 2020.

Fackliga representanter vid LedR:

Officersförbundet Magnus Johansson
SACO Magnus Edlund
Försvarsförbundet Inge Bäcklin
SEKO Per-Gustaf Andersson
(Samtliga nås via vxl 0171-157000)

Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 17 mars 2020 (30 dagar kvar)