LedR söker ledningssystemofficer till Utvecklingsavdelningen vid Ledningsstridsskolan (LedSS).

LedR söker ledningssystemofficer till Utvecklingsavdelningen vid Ledningsstridsskolan (LedSS).

LedSS är en försvarsmaktsgemensam skola vars huvudsakliga uppgifter är att utveckla och implementera materiel och metoder för ledning på operativ och högre taktisk nivå. Liksom att utbilda och träna staber/officerare från hela försvarsmakten avseende ledning och stöd till ledning av militära operationer. Utvecklingsavdelningen är en del av LedSS och har bland annat till uppgift att utarbeta målsättningsdokument inom ramen för Försvarsmaktens ledningssystem och stabsmetoder kopplat till ledningsstödssystem.

Befattningen som Ledningssystemofficer innebär att vara en "expert" på aktuella informationssystem, såsom SWECCIS och stridsledningssystemet SLB, men även andra informationsutbytessystem ur ett operatörs/användarperspektiv. Denna expertkunskap, tillsammans med den egna tidigare erfarenheten från stabsarbete på förband/taktisk/operativledningsnivå, nyttjas sedan för att utarbeta och dokumentera metodanvisningar. Utifrån dessa metodanvisningar stödjer man sedan staber vid implementering av stabsarbetsmetoder där informationssystem nyttjas. Detta stöd omfattar allt ifrån att som lärare utbilda nyckelpersonal ur staberna till att delta vid stabstjänstövningar som utbildare, mentor, stabsinstruktör, etc. För att bli expert kommer den första tiden att ägnas åt kompetensutveckling, såväl via kurser som egna studier. Här ställs krav på att man i för vissa delar självständigt kan planera och genomföra egen kompetensutveckling. För att kunna vara informationssystemexpert behövs också en allmän förståelse för hur aktuella ledningssystem är uppbyggda och deras möjligheter samt begränsningar. Arbetet bygger mycket på både tidigare egna erfarenheter från stabsarbete i krigsstaber, motsvarande, samt de kunskaper och erfarenheter som man får vid deltagandet vid utbildningar och övningar. Arbetet innebär också många kontakter med staber, andra skolor/centra inom FM, FMV, FOI och civila leverantörer av informationssystem samt stödja avdelningen med lösande av andra uppgifter.

Formella kunskapskrav:

* Examinerad Officers-, reservofficer- eller specialistofficer

Önskvärda kvalifikationer:
  • Flerårig yrkeserfarenhet inom Försvarsmakten.
  • God datorvana från arbete inom ledningsstödsystem.
  • Erfarenhet av militärtplaneringsarbete i bataljonsstab eller högre där informationssystem nyttjats
  • God pedagogisk förmåga
  • Mycket god förmåga i svenska språket
  • Engelska i tal och skrift
  • B-körkort
Meriterande är:
  • Erfarenhet från ledning av bataljon, fartygsförband motsv.
  • Erfarenhet från utvecklingsverksamhet.
  • Erfarenhet från ledning av ledningssystem (taktisk eller teknisk).
Personliga egenskaper:

Teknisk kompetens inom ledningssystemområdet är önskvärd men inte nödvändig. Erfarenhet från ledningsprocessen vid insatsförband är viktigare. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper och att kunna driva projektliknande verksamhet självständigt och att kunna samarbeta såväl inom FM som över myndighetsgränserna.

Övrigt:

Militär tillsvidareanställning (OF2-3). Heltid, individuell lönesättning. Placeringsort Enköping. Tillträde 2019-02-01. Urval genomförs lokalt LedSS. Förfrågningar om befattningen kan göras till chefen för utv.avd. överstelöjtnant Henrik Malm alt. Kommendörkapten Magnus Andersson.

Fackliga representanter:
OFR/O - Magnus Johansson (endast för militär personal)
SACO/S - Carl-Johan Pettersson
SEKO - Lars Lindell
OFR/S - Inge Bäcklin
Samtliga nås via växeln: 0171-15 70 00

Din intresseanmälan med ett personligt brev där du beskriver hur du motsvarar efterfrågade kompetenser tillsammans med ditt CV skall vara registrerat via FM hemsida senast 2018-12-01.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 1 dec (17 dagar kvar)