Läkare till Försvarshälsan Enköping – tid att göra skillnad

Läkare till Försvarshälsan Enköping – tid att göra skillnad

Vi söker dig som vill arbeta som läkare i ett företagshälsovårdsteam under stark tillväxt.

Värnplikten har återinförts och Försvarsmakten flyttar nya verksamheter till Enköping.

Försvarshälsan Enköping har fått utökade personalramar och fullt bemannat utgörs teamet av 16-18 medarbetare; läkare, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare, fysioterapeuter, psykologer, hälsopedagog, samt arbetsmiljöingenjör. De närmaste åren kommer att präglas starkt av verksamhetsutveckling.

Försvarshälsan (FH) är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet. Försvarshälsan Enköping erbjuder intern företagshälsovård (FHV) till de ca 2000 anställda i Enköpings garnison, samt hälso- och sjukvård till våra ca 500 rekryter.

Som läkare på Försvarshälsan kommer du att uppleva att Du har mer tid att utföra och följa upp ditt arbete än på de flesta andra arbetsplatser. Försvarsmakten vinnlägger sig också om personalens hälsa och kompetens. Konkret innebär det bl.a. tre timmar fysisk aktivitet per vecka och goda möjligheter att vidmakthålla och utveckla kompetens.

Arbetsuppgifter

Arbetet som läkare på Försvarshälsan Enköping har två huvuddelar:

Företagshälsovård anpassad för Försvarsmaktens samtliga anställningsformer, såväl nationellt som internationellt. Kundunderlaget utgörs av både civilt och militärt anställd personal. I tjänsterna ingår att stödja organisationen i arbetet att utveckla hälsofrämjande arbetsplatser, att förebygga ohälsa, att behandla arbetsrelaterad ohälsa, samt att utreda och bedöma arbetsförmåga och behov av rehabiliterande insatser.

För rekryter, elever och kadetter erbjuder vi hälso- och sjukvård motsvarande primärvård.

På mottagningen utförs sjukmönstring av rekryter, hälsoundersökningar, tjänstbarhetsbedömningar, vaccinationer samt insatser med fokus på rehabilitering och prevention.

Arbetsuppgifterna är mångsidiga och ställer stora krav på erfarenhet, flexibilitet, nytänkande och god samarbetsförmåga.

Du kommer att bli delaktig i den fortsatta utvecklingen av Försvarshälsan verksamhet.

I befattningen ingår dessutom att kunna vara läkare med medicinskt ledningsuppdrag.

Kvalifikationer

Du är läkare med relevant medicinsk specialitet inom t.ex. allmänmedicin, företagshälsovård, ÖNH, intern medicin eller allmän kirurgi.

Du har erfarenhet och intresse av att jobba med sambandet mellan arbete, hälsa och livsstil.

Körkort lägst B.

Meriterande utbildning/kunskap
  • Genomförd värnplikt och/eller tidigare erfarenhet av tjänstgöring i Försvarsmakten
  • Erfarenhet av företagshälsovård
  • Erfarenhet av att arbeta i multiprofessionellt team
  • Flyg- och/eller dykmedicinsk kompetens
Personliga egenskaper

Du kommer att arbeta i en organisation med omväxlande och självständigt arbete samt ha nära samarbete med Försvarshälsans övriga personal. Flexibilitet och god samarbetsförmåga är en förutsättning för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

Tjänsten är i huvudsak förlagd till Enköping.

Arbetstid: 40h/v, heltidstjänstgöring. Verksamheten bedrivs till allra största delen på dagtid.

Tillträde snarast möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.

Individuell lönesättning tillämpas inom ramen för FM lönepolicy. Löneanspråk anges i ansökan.

Ansökan sker endast via rekryteringsverktyget Reachmee, bifoga CV och personligt brev.

Upplysningar om tjänsten lämnas gärna av:

Tf chef Försvarshälsan Love Mangs, 070-964 78 79

Förbandsläkare, spec. allmänmedicin (LäkML) Kaarina Norgård, 072-3879848

Fackliga representanter: OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson, SACO-F Carl-Johan Pettersson, SEKO-F Per Lars Lindell, OFR/S Inge Bäcklin,

Samtliga nås via LedR växel: 0171-15 70 00.

Sista ansökningsdag 2019-01-20

Försvarshälsan bedriver företagshälsovård och är aktiva i Försvarsmaktens hälsofrämjande arbete. Vi bedriver också arbetsrelaterad hälso- och sjukvård för rekryter och anställda, upprätthåller sjukvårdsberedskap vid militära övningar samt är en integrerad del i förbandets samlade insatser.
Försvarshälsan är Försvarsmaktens interna företagshälsovård och finns på samtliga garnisonsorter i landet.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Läkare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)