Försvarsmakten söker Funktionsföreträdare Media till LedSS

Försvarsmakten söker Funktionsföreträdare Media till LedSS

Ledningsstridsskolan (LedSS) är en försvarsmaktsgemensam skola som utbildar, tränar och övar Försvarsmakten och totalförsvaret inom ledningsområdet. LedSS är en intressant och dynamisk arbetsplats som hela tiden utvecklas inom stabstjänst, sambandstjänst, telekrig, psykologiska operationer, geografisk informationstjänst och vädertjänst. Ledningsträningsavdelningen är en del av LedSS och har till uppgift att träna beslutsfattare och deras rådgivare, i dagligt tal kallade chefer och staber. Här övar individer i tillfälligt sammansatta övningsorganisationer såväl som insatsorganisationens skarpa staber och deras betjäningsförband. En central målgrupp är ledning vid internationella krishanteringsinsatser. Avdelningen ansvarar för övning på operativ och högre taktisk nivå samt har helhetsansvar för planering, genomförande, utvärdering och utveckling av ledningsträning inom myndigheten. Som medarbetare vid avdelningen arbetar du därför med personal med skiftande teknisk och taktisk/operativ spetskompetens.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Befattningen funktionsföreträdare media innebär deltagande i planering, genomförande och utvärdering av ledningsträningsövningar och stabsövningar.

Som funktionsföreträdare media utvecklar, leder och genomför du verksamhet för mediaspel främst kopplat till större stabsövningar som exempelvis CJSE och VIKING då du också arbetsleder inhyrd personal som stödjer dig.

Du ansvarar för mediaträning av chefer samt produktion av filmer och andra medieunderlag som är en del av våra internetbaserade kommunikationskanaler.

Befattningen innebär kontakter med både nationella och internationella samarbetspartners. Exempel på sådana är militära staber, förband och skolor, statliga och överstatliga organ samt frivilligorganisationer som Criscom.

Avdelningen planerar och genomför internationella övningar med stort utländskt deltagande. Det är därför viktigt att du känner dig säker på att kommunicera på engelska, både i tal och skrift.

Du skall vara beredd att vara webbredaktör för avdelningens informationssidor på Försvarsmaktens interna nätverk EMILIA.

Önskvärda kvalifikationer
Yrkeserfarenhet som exempelvis press- och mediaansvarig, informationsansvarig, mediaproducent, journalist etc. Dokumenterat goda engelskkunskaper i tal och skrift.

Kunskap om, erfarenhet av och ett stort intresse för Försvarsmaktens organisation och uppgifter, militärt stabsarbete samt totalförsvaret.

Kunskap om och erfarenhet av krishantering på nationell och internationell nivå.

Kunskap om och erfarenhet av nationella och multinationella ledningsträningsövningar och stabsövningar.

Mycket goda kunskaper i MS Office Word, Excel och Power Point.

Kunskap om Adobe, Photoshop och Premiere.

Personliga egenskaper
Du har en utpräglad förmåga att jobba såväl självständigt som i grupp och därmed ta ansvar och agera självständigt inom ramen för befattningen och tilldelade uppgifter. Du är noggrann och prestigelös med hög social kompetens så att du kan knyta kontakter både internt och externt. Du skall kunna vara både drivande och kundorienterad gentemot avdelningens samarbetspartners samt vara öppen för att hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastningen.

Anställningstyp
Civil tillsvidareanställning, heltid, arbetsort Enköping. Individuell lönesättning tillämpas. Svenskt medborgarskap krävs, säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet. Tillträde snarast efter överenskommelse.

Kontaktperson
Upplysningar om tjänsten kan lämnas av chefen för Ledningsträningsavdelningen, överstelöjtnant Ove Härnqvist på telefon 070-305 75 45

Fackliga representanter:
OFR/O - Magnus Johansson (endast för militär personal)
SACO/S - Carl-Johan Pettersson
SEKO - Lars Lindell
OFR/S - Inge Bäcklin
Samtliga fackliga representanter nås via växeln: 0171-15 70 00

Sista ansökningsdag
Senast 2018-11-30

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Media, Kultur & Design, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 30 nov (11 dagar kvar)