Arméstaben Teknik- och Vidmakthållandekonor Mark söker materielsystemledare Enköping

Arméstaben Teknik- och Vidmakthållandekonor Mark söker materielsystemledare Enköping

Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor. Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.

Rekryterande sektion

TVK Mark ingår som en sektion i Arméstabens Stödavdelning. Inom Stödavdelningen sker tät kommunikation främst med Materielsektionen som ansvarar för anskaffning av materiel och Teknisk chef armé som ansvarar för materielens konfiguration och systemsäkerhet. TVK Mark ansvarar för det sammanhållna vidmakthållandet av markmateriel inom Försvarsmakten.

TVK Mark

TVK Mark leder och följer upp vidmakthållande av materielsystem inklusive drift och underhåll för all materiel som lyder under Arméchefens materielområdesansvar. Externa relationer utanför Arméstaben tillhör det normala och vanligtvis med andra delar av Försvarsmakten, och andra myndigheter så som Försvarets materielverk eller med civila leverantörer. TVK Mark består av flera underordnade detaljkontor med i dagsläget drygt 60 medarbetare på flertalet arbetsorter i landet. För att kunna ta det sammanhållna vidmakthållandeansvaret som följer av FM tillväxt kommer TVK Mark inom de närmaste åren växa till över 100 medarbetare.

Om tjänsten

I rollen som MSL ansvarar du för att leda och samordna det sammanhållna vidmakthållandet av terrängfordonssystem inom Försvarsmakten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som MSL ansvarar du för at leda och samordna det sammanhållna vidmakthållandet av terrängfordonssystem inom FM. Du kommer främst att arbeta inom nedanstående områden:
 • Du bidrar till ett optimerat nyttjande av systemet ur ett tillgänglighetsperspektiv med ett ekonomiskt ansvar under systemets livslängd. Du bidrar även till att materielen har rätt status och konfiguration under sin tekniska livslängd.
 • Leder samordning och sammanställning av ingångsvärden som ligger till grund för planering av vidmakthållandeåtgärder på systemet inom FM.
 • Leder och följer upp det sammanhållna vidmakthållandeuppdraget avseende produktion och ekonomi.
 • Leder och samordnar systematisk ändringsverksamhet, framtagande av underlag till systemlivscykelplaner.
 • Stödjer planering och genomförande och uppföljning av åtgärder kopplat till teknisk design.
 • Stödjer inom området materielutveckling och materielanskaffning ur perspektivet sammanhållet vidmakthållande.
Kvalifikationer;
 • Civilingenjör, eller gymnasieingenjör med inriktning forsdonssystem och/eller mekanik eller annan utbildning och erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdig
 • God förmåga att arbeta i PC, framför allt i Microsoft Office applikationer
 • Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
 • Körkort lägst klass B
Meriterande;
 • Erfarenheter av arbete med teknisk design och systemsäkerhet
 • Erfarenheter av arbete med materielunderhåll och materielunderhållsekonomi inom FM
 • Har tidigare arbetat med logistik, materielunderhåll och teknisk tjänst inom FM och gärna FMV
 • Erfarenhet av arbete i FM stödsystem LIFT och SAP/PRIO
 • Kännedom om FM materielförsörjning och materielprocesser
 • Arbetat med planering och kravställning i flera tidsperspektiv
Personliga egenskaper

Du som söker har mycket god samarbetsförmåga och är van att hantera många kontaktytor. Du är lyhörd, handlingskraftig och klarar av att arbeta under press. Rätt person är självständig, initiativrik och drivande. Du har en god social kompetens och har lätt för att bygga ditt kontaktnät. Du kan självständigt prioritera, planera och organisera ditt arbete.

Mycket stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.

Övrigt

Befattningsnivå: Civil befattning

Lön: Individuell lönesättning enligt FM kollektivavtal.

Anställningsform: Tillsvidare

Arbetsort: Enköping

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Resor, främst inom Sverige men även utrikes ingår i tjänsten.

Arméstaben är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig). Du skall även i perioder räkna med att behöva ha beredskap.

Välkommen med din ansökan senast den 22 Augusti 2022. Din ansökan ska innehålla CV samt ett personligt brev där du förklarar varför just du är lämplig för tjänsten.

Kontaktuppgifter:

Fackliga representanter

SACO - Patrik Fundin

SEKO - Christian Hedberg

OFR/O - Tomas Lahti

OFR/S - Clarence Arnstedt

Samtliga fackliga representanter kan nås via FM växel 0505-451000

Upplysningar om tjänsten och rekryteringsprocessen

Lars Johansson TVK Mark Detaljchef 072 3880856

Anders Janson, TVK Mark Ledning - 070 5568562

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Enköping
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 21 aug 2022 (3 dagar kvar)