Ing 2 söker GEO-soldater

Ing 2 söker GEO-soldater

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad. Försvarsmakten eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet.

I Försvarsmakten finns en värdegrund där såväl professionell utveckling som personlig hälsa lyfts fram. Försvarsmakten erbjuder många interna karriärmöjligheter, friskvårdsmöjligheter och en rimlig balans mellan arbete, privat- och familjeliv.

European Union Training Mission Somalia (EUTM) inleddes den 7 april 2010. Syfte med insatsen är att bidra till en stabilisering av situationen i Somalia i enlighet med Djibouti-avtalet från 2008.

Svenska Försvarsmakten medverkar med officerare i ett utbildningsteam för att utbilda somaliska säkerhetsstyrkor. EUTM har hittills utbildat ca 2500 somalier i fyra omgångar och är f.n inne i den femte omgången.Försvarsmaktens geosupportgrupper (GEO SG) ingår i ingenjörbataljonerna. De består i sin tur av flera små specialiserade grupper om tre till fyra personer, med anpassad, tekniskt avancerad materiel, beroende på vilken uppgift de skall lösa. Tjänsten är inriktad mot i huvudsak Fältarbeten, Underrättelsetjänst och Ledning.

Geosupport är verksamhet som skall ge soldater, staber och förband stöd i form av anpassade kartprodukter för deras planerade verksamhet. Kartprodukterna kan vara i pappersform i varierande storlek, eller digitala för hantering i mobila enheter eller stationära datorer i ledningssystem.

För att klara av detta så skall geosupportgrupperna exempelvis kunna:
 • Samla in (rekognosera) och värdera information om terrängen.
 • Bearbeta och underhålla geografiska databaser. Inläsning och export av geografisk information i olika lagringsformat.
 • Analysera och beräkna förutsättningar för olika militär verksamhet beroende på terrängen, och våra och motståndarens förmågor.
 • Producera kartor och digitala geografiska underlag. En kombination av avancerade GIS (Geografiska Informationssystem) används tillsammans med omfattande geografiska data och produktionsutrustning i form av stora skrivare, för att framställa enstaka eller stora mängder kartor.
Som geosupportsoldat, så har du inte bara en uppgift. Alla skall kunna grundtjänsten inom geosupport, i varje grupp skall någon dessutom vara utbildade på exempelvis: fordon, understödsvapen, sambandssystem, sjukvård.

Du som söker: Utbildningen är i huvudsak teoretisk på en hög akademisk nivå. Detta kräver framför allt goda mattekunskaper, men naturvetenskap och teknik är också viktiga kunskapsområden. För att producera kartor som skall vara ett så bra stöd som möjligt, är budskapet speciellt viktigt. Därför måste du även ha ett öga för det estetiska och layout-/designkänsla är användbara egenskaper, så att det viktiga i produkterna kan tydliggöras.
Initiativkraft och framåtanda är också viktiga egenskaper. Att sitta och vänta på att någon skall be om hjälp, är inte sådant vi efterfrågar.

Anställningen: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta innebär 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt obligatorisk utlandstjänstgöring. För närvarande roterar GEO personal till FN-insatsen i Mali (MINUSMA).

När du söker tjänsten bör du även vara inriktad på att tjänstgöra hos oss under en längre tid, inte minst då utbildningen är utspridd under en period av flera år. Som motprestation lovar vi en omfattande utbildning och omväxlande tjänstgöring med mängder av erfarenheter från nationell och internationell tjänstgöring.

Lön: Individuell lönesättning. Lägsta ingångslön 19000kr.

Tillträde: Enl överenskommelse.

Placeringsort: Eksjö

Generella krav för anställning:
 • Svenskt medborgarskap
 • Godkänd militär grundutbildning (Vpl/GMU)
 • Godkänd i Svenska A/1, Matematik A/1, Engelska A/5 från gymnasiet.
 • Godkänd fysisk förmåga enligt Försvarsmaktens fysiska standard.
 • B-körkort
Då tjänsten kan innebära hantering av, eller tillgång till, sekretessbelagd information kan en utökad sökerhetsprövning komma att utföras före eller i samband med anställning.

Meriterande kvalifikationer:
 • Utbildning inom geodesi, kartografi, layuot och design
 • Militärt förarbevis och /eller C-körkort
 • Matematik, språk och data
 • ArcGIS, Globalmapper, FME, Photoshop
 • Mät- och produktionsutrustning
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Dokument att bifoga ansökan:
 • Personligt brev med levnadsbeskrivning både civilt och militärt.
 • CV med referenser
 • Gymnasiebetyg, samt ev högskole/universitetsbetyg
 • Militärt vitsord med referenser
Ansökningsprocessen: Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Du kan sedan komma att kallas till en test och intervjudag vid förbandet.

Sista ansökningsdag: 19-03-22

Upplysningar om tjänsten lämnas av: Fj Jonas Sanell,070-8157058, jonas.sanell@mil.se

Fackliga representanter:

Jonas Larsson, OF Eksjö, of-eksjo@mil.se
Carola Blomdahl, Försvarsförbundet, forsvarsforbundet-lf20-eksjo@mil.se
Irené Ström, SEKO, sekoforsvar-eksjo@mil.se
Kajsa Bonta, SACO, saco-f-eksjo@mil.se

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
Mer info
Område Eksjö
Yrkesroll Säkerhet & Skydd, Militär, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida http://www.forsvarsmakten.se/sv/
Sista ansökningsdag 22 mars (64 dagar kvar)