Stödpedagog

Stödpedagog

Sofieholms LSS i Eksjö är en familjär gruppbostad för unga vuxna personer med autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Arbetet går ut på att stötta personen i den dagliga livsföringen; att främja delaktighet, självständighet och självbestämmande. Genom att följa uppsatta rutiner, genomförandeplaner samt handlingsplaner ger du en tydlig vardagsstruktur för personen som gör dagen meningsfull samt uppfyller dennes behov.

Utöver det individnära arbetet så ansvarar du även för att dokumentation utförs på ett korrekt sätt enligt IBIC och att insatser och stöd följer rutiner och genomförandeplaner. Du är delaktig i uppförandet av genomförandeplaner, handlingsplaner och rutiner. Vidare ska du även fungera som personens språkrör i olika myndighetskontakter och föra dennes talan.

Lågaffektivt bemötande och pedagogik ligger till grund för alla insatser och utifrån de olika verktygslådorna kan vi hantera, utvärdera och förändra situationer och handlingsplaner.

Vi arbetar autonomistödjande utifrån en tydlig struktur för att skapa delaktighet och inflytande så att alla insatser som planeras och genomförs ska vara följsamma i förhållande till personens behov och önskemål.

Ansvarsprincipen utgör en viktig och gemensam grundsyn för hela personalgruppen vilket hjälper oss att vara kreativa i utformningen av de individuella stödinsatserna. Vårt mål är alltid att förebygga stress och oro genom att, för personen, skapa en tydlig och förutsägbar struktur där stöd ges av personal som personen har en trygg och positiv relation till.

För att i förekommande fall möta och hantera oroande beteenden utgår vi från Studio lll som analys- och bedömningsverktyg.

Kvalifikationer - Krav

Du har adekvat utbildning eller motsvarande kompetens genom erfarenhet som arbetsgivare finner likvärdig. Det är viktigt att du har förståelse för ditt uppdrag samt din roll som stödpedagog.

Du har erfarenhet av och förståelse för lågaffektivt förhållningssätt samt att det är ett naturligt sätt för dig att arbeta. Du behöver ha insikt och kunskap av att möta och hantera situationer med hög stress och oroande beteenden.

Som anställd hos oss är det viktigt att du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, där du utgår ifrån allas lika värde. Du är tillmötesgående, har en positiv attityd och samarbetar väl med andra. För tjänsten krävs även att du är lyhörd inför din omgivning och att du sätter personens behov i centrum. För att kunna kommunicera med kollegor, brukare och anhöriga samt för att kunna ta del av instruktioner och dokumentera behöver du ha tillräckliga kunskaper i det svenska språket, såväl muntligt som skriftligt. Du har fyllt 18 år och innehar B-körkort.

Kontakta Charlotte Nycander, 0708-72 73 77, charlotte@astoria.nu för ansökan och mer information!
Mer info
Kontaktperson Charlotte Nycander
Telefon 0708-72 73 77
Område Eksjö
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Vård & Omsorg, Hemvård / personlig assistent
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://astoria.nu/
Sista ansökningsdag 7 nov 2022 (33 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Astoria Individstöd AB är en värdegrundad aktör inom social omsorg och vi erbjuder olika insatser inom LSS, såsom boende och daglig sysselsättning.

Med engagemang och respekt för individens integritet och delaktighet stödjer vi individen i vardagen inom de olika livsområdena.

Med förståelse och acceptans för individens förutsättningar, önskemål och behov vill vi skapa möjlighet för individen att känna tillit, samhörighet och delaktighet samt leva ett meningsfullt liv.