Två förstelärare, språkutvecklande arbetssätt och NPF/ digitalisering

Två förstelärare, språkutvecklande arbetssätt och NPF/ digitalisering

Vi står inför utmaningen att lyfta skolan och undervisningen och vill därför förstärka och utöka vår kompetens på skolan med två särskilt yrkesskickliga lärare som kommit långt i sin profession och är intresserade av att fortsätta utveckla sin yrkesroll, vilket ska gagna eleverna men även skolans undervisning som helhet, såväl direkt som på lång sikt. I syfte att utveckla undervisningen och med målet att öka måluppfyllelsen kommer du som förstelärare att arbeta med undervisning och uppgifter som hör till undervisning. Utöver undervisning förväntas du i ditt upp-drag som förstelärare att: Stödja andra lärare i utveckling och förättring av undervisning genom att tillsammans med rektor leda professionellt lärande på skolan med koppling till skolans systematiska kvalitetsarbete. Det handlar om att utveckla undervisningsmetoder, vilket ska ge bättre elevresultat.En arbetsuppgift för en förstelärare kommer att vara att handleda och coacha andra lärare för att få maximal utväxling av varje pedagog och elev. Hålla sig underrättad om aktuell forskning och aktivt verka för att den knyter an till skolans verksamhet och arbetet i klassrummen. Bidra till skolutveckling, inneha en ledande roll i skolutveckling samt bidra till utveckling av undervisningen på skolnivå. Tillsammans med ledningen för skolan delta i arbetet med att analysera, leda, genomföra och följa upp kvalitetsutveckling kopplat till undervisning. Utveckla undervisningen på den egna skolan. Leda, samordna och ansvara för skolövergripande utvecklingsprocesser. Hålla sig a jour med gällande forskning och initiera pedagogiska diskussioner. Samordna och verka som samtalsledare och handledare genom kollegialt lärande. Auskultera och handleda i undervisningssituationer. Handleda andra lärare inom NPF, språkutvecklande arbetssätt samt inom digitalisering/IKT.

Kvalifikationer
Vi söker dig som: Vi söker dig som är legitimerad lärare med inriktning mot åldersgruppen F-3 enligt 2 kap. 16 § skollagen (2010:800). Du ska genom dokumentation redovisa minst fyra års väl vitsordat arbete med undervisning inom ramen för en eller flera anställningar inom skolväsendet. Via dokumentationen ska det framgå att du i ditt läraruppdrag visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat samt visat ett starkt intresse för att utveckla undervisningen. Vidare är du som lärare särskilt kvalificerad för undervisning och uppgifter som hör till undervisningen genom att ha gedigna kunskaper i det ämne/ämnesområde som du undervisar i. Du har gedigna didaktiska kunskaper samt kan anpassa undervisning efter eleverna genom att ha för-måga att se och möta varje enskild elev, kunna identifiera olika lärandebehov och vara innovativ i fråga om att pröva en mångfald metoder och arbetssätt för att möta elevers olika behov. Du kan utvärdera din egen undervisning och undervisningens effekter på lärandet samt kan kommunicera och samarbeta med såväl elever, för-äldrar som kollegor. Din förmåga att kommunicera och samarbeta i arbetslaget/ med kollegor, är särskilt viktig. Du har ett aktivt intresse för att följa och ta till dig aktuell forskning, med särskild inriktning mot skolans behov, och har ett aktivt intresse av att delta i och ta ansvar för olika former av skolutvecklingsarbeten som leder till förbättrat lärande och utveckling för elever. Du har förmågan att, tillsammans med rektorer och kollegor med utvecklingsansvar ta dig an en ledande roll i att driva skolutveckling framåt. Detta gör du genom att samarbeta med och stödja kollegor i deras undervisning, sprida goda exempel och bidra till att skolans lärare utvecklas professionellt.

Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Carina Nygårds
Telefon 070-886 14 89
Område Botkyrka
Yrkesroll Utbildning, Lärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Tillsammans lyfter vi! Nu har ni chansen att få bli en del av vår härliga skola. Vi söker er som vill vara med i vårt team där vi tillsammans skapar en fantastisk verksamhet. Nu har ni chansen att komma som två kollegor som redan idag samarbetar och gärna vill fortsätta med detta i ny gemensam utmaning. Botkyrka kommun är Stockholms-områdets femte största kommun med nära 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Skogsbacksskolan är en interkulturell F-3 skola med ca 220 elever som ligger i området Storvreten i Tumba. Skolan har mycket fina lokaler som består av en nyrenoverad del och en helt ny tillbyggnad med bland annat eget tillagningskök. Vi ligger nära fina naturområden som används såväl i undervisningen som under fritidstid. . På skolan finns ett väl fungerande elevhälsoteam bestående av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och skolpsykolog. Skolläkare finns på plats någon/några dagar per månad.