Socialsekreterare till Förebyggande 1

Socialsekreterare till Förebyggande 1

Vi söker dig som vill vara med och ta Botkyrkas förebyggande arbete in i nästa spännande fas. Du kommer att ingå i Förebyggande enheten tillsammans med områdessekreterare, föräldrastödssamordnare och stödcentrum för unga brottsutsatta, totalt 13 tjänster. Ett härligt och driftigt team med mycket kunskap och engagemang. Socialsekreterarnas uppdrag är inriktat främst på ålder 012 år vilket gör att mycket fokus läggs vid nätverket som omger den åldersgruppen. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera det förebyggande arbetet på aktuell forskning och de teoretiska perspektiven inom socialt arbete. Du kommer att ha god nytta av din kunskap för åldersgruppen och även vuxenvärlden som omger barnen. Du blir en del av enhetens större utvecklingsområden och satsningar såsom att arbeta våldsförebyggande som bygger på fyra principer vi arbetar normkreativt, utmanar stereotypa könsnormer, stärker ledarskap och arbetar med anknytning. Du ska ha erfarenhet och kunskap som bidrar till vårt våldsförebyggande arbete. Våldets konsekvenser, åskådaransats och maskulinitetsteorier utmärker sig.

Tjänstens åtaganden är följande:
 • Att koordinera kommunens våldsförebyggande arbete för yngre år TÅGET och utbilda personal på utbildningsförvaltningen
 • Koordinera och hålla i kommunövergripande utbildningar
 • Ingå i kommunens samverkansform Kraftsamling mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning, polis och kultur/fritid
 • Vidareutveckla samverkansstrukturen mellan förvaltningar och med andra aktörer
 • Samverka samt stödja samarbetspartners (som landsting, förskola, skola) i deras arbete med barn och föräldrar
 • Intern förankring och extern kommunikation
 • Operativt leda föräldrastödsgrupper
 • Löpande omvärldsbevakning och administration
Kvalifikationer
Kvalifikationer:
 • Är socionom eller har annan adekvat utbildning
 • Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar
 • Väl förtrogen med det nationella arbetet gällande våldsprevention
 • Har kunskap om anknytning, ledarskap, maskulinitetsteori, stereotypa könsnormer samt andra normer som bidrar till våld
 • Har vana från att utbilda andra professionella samt kan leda, konsultera och samordna andra, utan att vara chef
 • Har en egen drivkraft där du kan omsätta kunskap och erfarenhet till ett genomförbart förändringsarbete som gynnar målgruppen
 • Erfarenhet från utvecklingsarbete
 • Har verbal och skriftligt kommunikativ förmåga och kunna engagera och entusiasmera
 • Har god kännedom om kommunalt styrd verksamhet
 • Är kreativ, initiativrik och resultatorienterad
 • Lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa kontakt
 • Har god förmåga till samarbete samt självständigt arbete
 • Van att samverka och identifiera relevanta samverkanspartners
 • Kan arbeta kvällar och helger vid behov
Meriterande:
 • Är utbildad gruppledare inom ABC (Alla barn i centrum) eller liknande föräldrastödsprogram
 • Har körkort för personbil
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Det här erbjuder vi dig:
 • Kreativ och driftig arbetsmiljö
 • Kontinuerlig kompetensutveckling såsom regelbundna MI-träffar, utbildningar om våldsprevention, föräldrastöd, intersektionellt perspektiv, handledning samt schemalagd reflektionstid
 • En arbetsplats som bidrar till personlig utveckling genom möjligheten att vara kreativ utifrån ramarna för uppdraget
 • Friskvårdsbidrag
 • Årsarbetstid
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Frida Jonasson
Telefon 070-304 98 52
Område Botkyrka
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 29 apr 2019 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Vi på socialtjänsten i Botkyrka kommun tycker att det är viktigt att medborgarna har förtroende för oss, och kan vända sig till oss. Vi försöker alltid göra vårt bästa för medborgaren, och utgår alltid från människors förmåga att ta eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt.

Vi har fått medel för att utöka med två tjänster på vår Förebyggande enhet. En av de tjänsterna kommer att vara områdessekreterare med inriktning på våldsförebyggande arbete. Därför söker vi dig som vill vara en del av kommunens utvecklingsarbete där du kommer att få möjlighet att koordinera ett strukturerat och långsiktigt arbete mot våld. Grunden i arbetet är att stärka de skyddande faktorerna kring de unga samt att arbeta för att minska inflytandet av riskfaktorer.