Skolsköterska Trädgårdsstadsskolan

Skolsköterska Trädgårdsstadsskolan

Om arbetsplatsen
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med drygt 90 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationell befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare. Trädgårdsstadsskolan har 670 elever och 80 medarbetare med fokus på lärande, trygghet och utveckling. Elevhälsoteamet har en naturlig och bra placering mitt i skolan med ljusa fräscha och lättillgängliga lokaler. Du ingår i ett elevhälsolag tillsammans med; specialpedagog, speciallärare, syv samt kurator. Elevhälsolaget har regelbundna möten. Botkyrka kommuns skolsköterskegrupp leds av en Verksamhetschef som är medicinskt ledningsansvarig skolsköterska. De har regelbundna konferenser med hela gruppen. Skolsköterskorna är också indelade i mindre nätverksgrupper där man samarbetar kring utvecklingsfrågor och t ex planering av vaccinationer. Det finns två skolläkare i utbildningsförvaltningen. En central skolsköterska med fokus på kvalitetsutveckling, introduktion av nya skolsköterskor finns på plats som stöd.

Arbetsuppgifter
I arbetet som skolsköterska arbetar du främst hälsofrämjande och förebyggande. Du ingår i skolans elevhälsa som alla har ett nära samarbete för att stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Som skolsköterska på TSS har du stort utrymme för egna initiativ och att driva förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsarbete. I skolsköterskans uppdrag ingår sedvanliga uppgifter så som hälsobesök, öppenmottagning och vaccinationer enligt allmänna vaccinationsprogrammet Som skolsköterska i Botkyrka kommun är du en del av EMI-gruppen som leds av medicinskt ledningsansvarig sjuksköterska. Skolsköterskorna har konferens ca 1 gång per månad. Det finns också tillgång till handledning. Botkyrka kommun har nyligen gått över till ProReNata som journalsystem.

Kvalifikationer
Kvalifikationer: Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.

Övrigt
Mer info
Kontaktperson Anne Bolmgren
Telefon 0706-099 300
Område Botkyrka
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Sjuksköterska, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 31 jan 2020 (9 dagar kvar)