Projektchef

Projektchef

Om arbetsplatsen
Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med cirka 93 000 invånare. Omtalade kultur-, demokrati-, och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv samt ung och internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelse- och variationsrik kommun med plats för nytänkare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för vatten och avlopp, förvaltning och underhåll av kommunens lokaler och fastigheter samt städning, installationer och skötsel av tomtmark. Förvaltningen planerar och projekterar byggprojekt som skolor, förskolor, omsorgsboenden samt andra lokaler och byggnader.

Vi söker en innovativ och driven projektchef som utifrån ett strategiskt perspektiv kan axla ansvaret för att utveckla och driva teknik- och fastighetsförvaltningens projektverksamhet inom områdena vatten och avlopp (VA) och fastighet.

Arbetsuppgifter
Som projektchef ansvarar du för att leda och utveckla teknik- och fastighetsförvaltningens projektverksamhet med fokus på effektivisering. Du ansvarar för att driva fastighetsprojekt inkl. markprojekt kopplat till infrastruktur med ledningar i mark för vatten och avlopp. Du agerar som stöd till avdelningen och övriga verksamheter inom förvaltningen avseende projektfrågor kopplat till VA och fastighet. Som projektchef har du övergripande ansvar för projektets alla skeden från planering, projektering, genomförande och överlämning till förvaltning. Du ansvarar för att säkerställa projektets uppsatta mål avseende tid, resurserplanering, kvalitet och ekonomi. Därutöver har du personalansvar och leder ett team om ca. 15 medarbetare och ansvarar för att stötta, stimulera och kompetensutveckla personalen samt skapa bra förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Arbetsuppgifterna innefattar bl.a:
* Tillse ansvarig projektledare för respektive projekt samt ansvar för att rutiner och myndighetskrav efterföljs.
* Agera sakkunnigt stöd inom exploateringsskede och planskede.
* Vara styrgruppsordförande för samtliga investerings- och driftprojekt inom VA/fastighet.
* Ansvara för kostnadsbedömningar inom det årliga mål- och budgetarbetet för kommunens investeringsprojekt.

Som projektchef ingår du i teknik- och fastighetsförvaltningens ledningsgrupp och är direkt underställd förvaltningsdirektören. Du samverkar med övriga enheter inom förvaltningen och stöttar i övergripande och strategiska utvecklings- och verksamhetsfrågor samt ansvarar för att styra enhetens leverans och måluppfyllelse på kort och lång sikt.

Kvalifikationer
* Du har en högskole- eller civilingenjörsutbildning i kombination med 5+ års erfarenhet som projektchef från liknande industri eller kommersiella byggnader.
* Har du även erfarenhet från en ledande befattning från offentlig sektor, kommun eller landsting - ses detta som meriterande.
* Du har erfarenhet från investeringsportfölj med flertal projekt i storleksordningen
Mer info
Område Botkyrka
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Civilingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Hemsida https://www.botkyrka.se
Sista ansökningsdag 23 aug 2020 (16 dagar kvar)