Områdessekreterare till förebyggandeenheten

Områdessekreterare till förebyggandeenheten

Om arbetsplatsen
Vi på socialtjänsten i Botkyrka kommun tycker att det är viktigt att medborgarna har förtroende för oss, och kan vända sig till oss. Vi försöker alltid göra vårt bästa för medborgaren, och utgår alltid från människors förmåga att ta eget ansvar på ett jämlikt, rättvist och tryggt sätt. Vi har fått medel för att utöka med två tjänster på vår Förebyggarenhet. En av de tjänsterna kommer att vara områdessekreterare med inriktning på våldsförebyggande arbete. Därför söker vi dig som vill vara en del av kommunens utvecklingsarbete där du kommer att få möjlighet att koordinera ett strukturerat och långsiktigt arbete mot våld. Grunden i arbetet är att stärka de skyddande faktorerna kring de unga samt att arbeta för att minska inflytandet av riskfaktorer. Botkyrka kommun värdesätter det kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Förebyggarenheten har en normkreativ värdegrund och blev som verksamhet HBTQ-certifierad under 2017. Vi ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, språkkunskaper, funktionsvariationer och livserfarenhet.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och ta Botkyrkas förebyggande arbete in i nästa spännande fas. Du kommer att ingå i Förebyggarenheten tillsammans med enhetschef, områdessekreterare, föräldrastödssamordnare och stödcentrum för unga brottsutsatta, totalt 16 tjänster. Ett härligt och driftigt team med mycket kunskap och engagemang. Som områdessekreterare arbetar du med målgruppen barn och unga 0-20 år samt deras föräldrar. Det innebär bland annat att arbeta med de nätverk som omger barn och unga såsom föräldrar, skola, fritid och kulturverksamma, polis samt andra relevanta samverkanspartners. Du kommer att arbeta med såväl generella som riktade insatser, gruppverksamhet, föräldrarådslag, uppsökande arbete mm. För dig är det, precis som för oss, viktigt att basera det förebyggande arbetet på aktuell forskning och de teoretiska perspektiven inom socialt arbete. Du kommer att ha god nytta av din kunskap för åldersgruppen och även vuxenvärlden som omger barnen. Du ska vara en förtroendegivande vuxen som arbetar utifrån socialtjänstens ansvar och kunna identifiera barn och unga som befinner sig i riskzon. Du blir en del av enhetens större utvecklingsområden och satsningar såsom att arbeta våldsförebyggande som bygger på fyra principer vi arbetar normkreativt, utmanar stereotypa könsnormer, stärker ledarskap och arbetar med anknytning. Du ska ha erfarenhet och kunskap som bidrar till vårt våldsförebyggande arbete. Våldets konsekvenser, åskådaransats och maskulinitetsteorier utmärker sig. Tjänstens åtaganden är följande: - Att koordinera kommunens våldsförebyggande arbete, MVP (Mentors in Violence prevention) och utbilda personal på utbildningsförvaltningen, polis och räddningstjänst samt kontinuerligt handleda kommunens MVP-elever - Utveckla det våldsförebyggande arbetet till civilsamhälle, medborgare och föreningar - Koordinera och hålla i kommunövergripande utbildningar - Tjänsten innehåller uppsökande arbete på dag-, kvälls- och helgtider - Ingå i kommunens samverkansform Kraftsamling mellan socialförvaltning, utbildningsförvaltning, polis och kultur/fritid - Vidareutveckla samverkansstrukturen mellan förvaltningar och med andra aktörer - Samverka samt stödja samarbetspartners (som skola, kultur/fritid) i deras arbete med barn och föräldrar - Intern förankring och extern kommunikation - Operativt leda föräldrastödsgrupper - Löpande omvärldsbevakning

Kvalifikationer
- Är socionom eller har annan beteendevetenskaplig utbildning från högskola/ universitet. - Har erfarenhet av socialt arbete med barn och föräldrar, gärna från myndighetsutövning - Väl förtrogen med det nationella arbetet gällande våldsprevention - Har kunskap om anknytning, ledarskap, maskulinitetsteori, stereotypa könsnormer samt andra normer som bidrar till våld - Har vana från att utbilda andra professionella samt kan leda, konsultera och samordna andra, utan att vara chef - Har en egen drivkraft där du kan omsätta kunskap och erfarenhet till ett genomförbart förändringsarbete som gynnar målgruppen - Erfarenhet från utvecklingsarbete - Har verbal och skriftligt kommunikativ förmåga och kunna engagera och entusiasmera - Har god kännedom om kommunalt styrd verksamhet - Är kreativ, initiativrik och resultatorienterad - Lyhörd, flexibel och har lätt för att skapa kontakt - Har god förmåga till samarbete samt självständigt arbete - Van att samverka och identifiera relevanta samverkanspartners - Kan arbeta kvällar och helger vid behov - Har körkort för personbil Meriterande: - Är utbildad gruppledare inom ABC (Alla barn i centrum) eller liknande föräldrastödsprogram, exempelvis tonårsprogram Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Övrigt
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Jenny Torpman Fredriksson
Telefon 076-115 01 56
Område Botkyrka
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Utbildning, Förskollärare, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag Idag (0 dagar kvar)