Idrottsutvecklare till Idrott & Anläggning

Idrottsutvecklare till Idrott & Anläggning

Nu söker vi en idrottsutvecklare till Idrott och Anläggning. Vi söker dig som är öppen, modig och energisk och som tillsammans med oss vill förverkliga visionerna om ett angeläget utbud som skapas utifrån medborgarens fokus. Du har en förmåga att planera och utveckla verksamhet samtidigt som du trivs med att jobba operativt i möte med idrotts- och föreningslivet. Du är trygg med att jobba både självständigt och i team. Verksamhetsutveckling Du kommer att arbeta med planering, analys och följa med i forskning och trender på idrottsområdet. Genomföra utredningar och ta fram underlag för politiska beslut, samt att tillsammans med enheten ansvara för att de politiska besluten verkställs och följs upp. Ett särskilt ansvar är att politiskt prioriterade områden för idrotten följs upp och att Botkyrkas idrottsprogram implementeras. Projektansvar Du är kontaktperson och samordnar externa samarbetspartners i aktuella projekt med idrottsanknytning, exempelvis SOK, Stockholms idrottsförbund, Korpen, mfl. Du är projektledare i ett antal publika evenemang och samarbeten med den övriga kommunala organisationen. Föreningsutveckling Du stödjer och utvecklar Botkyrkas idrottsföreningar med utbildning och kompetensutveckling i samverkan med studieförbund och idrottsorganisationer till exempel genom att anordna workshops och föreningsträffar. Du har ett speciellt fokus på stöd till nystartade föreningar. Som bidragshandläggare med budgetansvar handlägger du bidragsansökningar till idrotten såsom exempelvis aktivitetsstöd, anläggningsbidrag och bidrag till organiserad spontanidrott. Du ingår i förvaltningsövergripande grupper med syfte att få och ge stöd och skapa samsyn kring förenings- och bidragsfrågor och samordning av lovverksamhet i Botkyrka kommun.

Kvalifikationer
Vi vill att du har en relevant akademisk utbildning och/eller arbetslivserfarenhet på området som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet och intresse av att arbeta med idrotts och föreningsfrågor. Du har djup kunskap om hur idrotten är organiserad och föreningslivets utmaningar och arbetssätt. Du har även ett brett intresse av att arbeta med folkhälsofrågor ofta i projektform. Meriterande är erfarenhet från arbete i en politisk styrd organisation och gärna av tvärsektoriellt samarbete, då tjänsten kommer att innefatta samarbeten med exempelvis förbund, övriga förvaltningar och näringsliv. Du har medborgarens fokus och låter det vara vägledande i beslut på alla nivåer. Du är lyhörd, kommunicerande, skapar delaktighet och formulerar dig mycket väl i tal och skrift. Du har erfarenhet av att skriva utredningar och rapporter med korta deadlines. Du är stresstålig och klarar av att hantera flera frågor parallellt. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. En förutsättning för att du ska trivas i tjänsten är att du uppskattar och drivs av att möta människor med skiftande bakgrund och erfarenheter.

Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Thomas Wiklund
Telefon 072-4516126
Område Botkyrka
Yrkesroll Hälsa & Sjukvård, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 nov (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Kultur och fritidsförvaltningen, med drygt 200 anställda, svarar för att det finns ett rikt kultur-, och idrottsliv och ett mångsidigt fritidsutbud i Botkyrka kommun. Vi ansvarar för bibliotek, bad, kulturskola, konsthall, öppen fritidsverksamhet, idrottsanläggningar och folkhälsoparker. Verksamhetsområdet Idrott och anläggning i Botkyrka består av enheterna Bad och rackethall samt Fritidsservice och staben Idrott och anläggning centralt. Uppdraget är att skapa goda möjligheter för medborgare att idrotta och motionera inom eller utanför föreningslivet. Vi ska skapa möjligheter för Botkyrkaborna att engagera sig och berika sina liv genom idrottens föreningsliv, spontanidrott, friluftsliv och motion. En utgångspunkt är att våra medborgare behöver bra mötesplatser där de själva kan bli sedda och se andra. Det ökar tryggheten och den sociala sammanhållningen. Det stärker i sin tur upplevelsen av hemhörighet inte bara i den egna stadsdelen, utan i hela kommunen och hela storstadsregionen. Enheten Idrott och anläggning stab består i nuläget av åtta medarbetare. Enheten ansvarar för: * dialog och stöd till idrottsföreningar med bland annat utveckling och bidragshantering * utvecklingsprojekt inom idrotts- och folkhälsa * ny- och reinvesteringar på anläggningsområdet * bokning och inpassering i lokaler och anläggningar * interna hyresavtal samt avtal med föreningslivet eller andra aktörer * strategiska frågor på idrottsområdet En specifik utmaning som verksamhetsområdet Idrott och anläggning bär är ett samordnande förvaltningsansvar för att främja en ökad folkhälsa. Området befinner sig i en intensiv fas när det gäller byggnation av nya stadsdelar och utveckling av idrottsanläggningar samtidigt som ett antal anläggningar även behöver renoveras. Vidare finns det behov av att utveckla vårt stöd till och samarbete med föreningslivet för att främja att våra medborgare får möjlighet att vara aktiva inom förening, pröva olika idrotter och möta nya vänner. Ditt uppdrag som idrottsutvecklare blir att stödja och utveckla föreningslivet med tillhörande kopplade verksamheter för att tillsammans med medarbetare och medborgare skapa goda möjligheter för föreningsliv, spontanidrott, motion, friluftsliv och fysisk hälsa.