HR specialist

HR specialist

Om arbetsplatsen
Enheten för verksamhetsnära HR ligger organiserat i Kommunledningsförvaltningen vars uppdrag är att vara ett professionellt ledningsstöd till kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar. Enheten ingår i HR-avdelningen som leds av HR direktören där också HR-enheten samt löneenheten är organiserade. Det verksamhetsnära HR-stödet är decentraliserat under respektive förvaltning med undantag av vård- och omsorgs-förvaltningen och består av ett 20-tal olika HR-funktioner. Vi samarbetar utifrån vår processorganisation, gemensamma utvecklingsprojekt, nätverk och mötesarenor. Du kommer att rapportera till HR-chef för verksamhetsnära HR.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig, en HR specialist som utmanas av och tycker det är roligt att få HR-processerna att stödja den kärnverksamhet organisationen arbetar med. I Botkyrka har vi medborgarens fokus vilket förutsätter att vi tydligt kan koppla vårt arbete och stöd till detta. I din roll stödjer och coachar du dina chefer inom ditt område (ca 20-25 chefer) inom hela kompetensförsörjningsprocessen dvs arbetsmiljö, rekrytering, samverkan/ förhandling, statistik, löneöversyn och kompetensförsörjning. Framförallt arbetsrättsliga ärenden och individärenden inom rehabilitering förutsätter stöd i förhandlingar. Tillsammans i teamet tar vi fram och förbättrar rutiner och strukturer för att stödja våra chefer i de olika HR processerna t ex värdegrundsarbete och medarbetarskap. Vi arbetar konsultativt och ofta genom chefernas ledningsgrupper på ett systematiskt sätt för att öka kunskap och arbetssätt. Till viss del innehåller tjänsten också en del skrivande och utredande som t ex kompetensförsörjningsplan samt årsredovisning. Vad kan vi erbjuda dig? Du kommer att ha ett varierande arbete med stor möjlighet att påverka dina dagar. Vidare har vi ett stort HR-nätverk inom kommunen. Där finns det möjlighet att bolla frågor och idéer samt att ingå i kommunövergripande projekt. Du kommer att ingå i ett team av tre HR-specialister samt en säkerhetssamordnare som arbetar mot vård- och omsorgsförvaltningen, en grupp HR-specialister (chefsstödet) som arbetar mot prioriterade arbetsplatser i hela kommunen utifrån ett projekt Arbetsmiljö och hälsa samt två HR-specialister (rekryteringscenter) som arbetar mot tre av kommunens förvaltningar i ett pilotprojekt gällande rekrytering. Kommunen har en välkomnande inställning till nya kreativa förslag och lösningar samt erbjuder kontinuerligt kompetensutveckling. Om du även brinner för att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka så är du personen vi söker!

Kvalifikationer
Du ska ha en högskoleutbildning om minst 180 poäng till personalvetare eller motsvarande. Vi kräver minst 5 års bred erfarenhet inom HR och det är meriterande om du arbetat med kommunala avtal eller landstingsavtal. Det är viktigt att du har en mycket god vana av digitala verktyg och är van att arbeta i olika typer av HR-system. Då vi har en hel del förhandlingar är det viktigt att du har en mycket god kunskap/erfarenhet av tillämpad arbetsrätt. Kommunen är inne i ett skede där vi har ett stort fokus på arbetsmiljön vilket gör att du behöver ha goda kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Du ska ha en mycket god förmåga att kunna uttrycka dig både i tal och skrift då vi på olika sätt stödjer cheferna i bl.a. arbetsrättslig dokumentation och förvaltningen i dokument och utredningar. Vi planerar och genomför även en del kompetensutvecklingsinsatser/ workshops där det också krävs en hel del administration och struktur för en god helhet. Därför ser vi gärna att du är en god administratör som med lätthet tar sig an den typen av uppdrag och tycker det är roligt att utbilda. Vi söker dig som planerar, prioriterar och tar ansvar för dina uppgifter på ett kvalitativt och effektivt sätt samt är självgående i ditt arbete. Vi vill att du är trygg, stabil och har en bra självinsikt, dvs förmåga att skilja det personliga från det professionella. Du är flexibel och ser möjligheter i förändringar. En bra samverkan / ett gott samarbete med chefer, fackliga organisationer, externa aktörer och kollegor är något du är duktig på och kan använda på ett positivt sätt i ditt arbete. Du tar ansvar för att kontinuerligt utveckla dina fackkunskaper och delar gärna med dig till dina kollegor.

Övrigt
Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka. Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Åsa Olsen
Telefon 073-0717280
Område Botkyrka
Yrkesroll HR & Personal
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 24 nov 2019 (5 dagar kvar)