Arbetsledare till YAP, youth advocate program Botkyrka

Arbetsledare till YAP, youth advocate program Botkyrka

Arbetsledarens huvudsakliga uppgift är att tillsammans med enhets-chefen leda och fördela arbetet. Arbetsledaren är ett stöd för enhets-chefen och hjälper till att prioritera vid hög arbetsbelastning och kan medverka som stöd i svåra möten. Arbetsledaren är sakkunnig inom området och hjälper sina kollegor i det dagliga arbetet. Arbetsledaren stöttar också chefen i arbetet med att utveckla och implementera nya rutiner samt att säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med det poli-tiska uppdraget och det regelverk som gäller, att bemötande av brukare är gott, att dokumentation håller god kvalité samt att valda bi-stånd/insatser är kostnadseffektiva. Arbetsledare är en karriärtjänst som möjliggör ett större ansvar och ett steg i utvecklingen mot någon av förvaltningens chefstjänster.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du har Socionomexamen eller annan examen som bedöms likvärdig samt flerårig arbetslivserfarenhet. Tidigare erfarenhet av arbetsledning är starkt meriterande. Du har en väldigt god samarbetsförmåga och du brinner för att stötta, hjälpa och utveckla andra. Du är tydlig, kommunikativ och trygg och har lätt för att sätta dig in i problem och frågeställningar. Du intresserar dig för nya metoder och arbetssätt och hur dessa kan bidra till utveckling och du bidrar gärna med kunskap och idéer till chef och arbetsgrupp. Gällande lagstiftning är något du har god kunskap om och du delar på ett konstruktivt sätt med dig av denna till dina kollegor. Du är även van att uttrycka dig i skrift och gör detta på ett utmärkt sätt. Då delar av material och kunskapsinhämtning kommer vara på engelska är det nödvändigt att du talar och läser engelska obehindrat. Tjänsten kan komma att innebära resor till Irland och USA.

Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska. Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat. Varmt välkommen med din ansökan! Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Katarina Kasto
Telefon 0701-87 08 91
Område Botkyrka
Yrkesroll Organisation & ledning, Administration, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 nov (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Socialförvaltningen i Botkyrka är just nu mitt uppe i en spännande omorganisat-ion där vi river stuprören och lämnar den gamla beställar-/utförarmodellen. Vår nya organisation kommer att vara rustad att möta samhällsförändringar och präglas av nytänkande och teamarbete. Vi är ca 500 personer som arbetar inom något av områdena barn eller vuxen. Socialförvaltningen samarbetar sedan 2013 med organisationerna YAP Ire-land och YAP inc. YAP är en strukturerad, välbeprövad och genomarbetad stödpersonsinsats med ett styrkebaserat förhållningssätt och goda resultat. Deltagaren som är i fokus för insatsen stärks, men även övriga som är engage-rade i insatsen samt lokalsamhället utvecklas. YAP är 1 januari 2017 en per-manent verksamhet för barn, unga och familjer på socialförvaltningen i Bot-kyrka. Läs mer under: http://www.yapireland.ie/ http://www.yapinc.org/