Är du Botkyrkabornas nya Kommundirektör?

Är du Botkyrkabornas nya Kommundirektör?

Vi söker nu dig som lockas av utmaningen att leda en av Sveriges attraktivaste kommuner som nu flyttar fram sina positioner ytterligare.

Som kommundirektör anställs du av och rapporterar till kommunstyrelsen. Du leder förvaltningscheferna samt kommunledningsförvaltningen. Vidare ansvarar du för utvecklingen av kommunens organisation och verksamheter samt för utvecklingen av kommunen som plats.

Du utser och leder kommunledningsgruppen med ansvar för att samordna förvaltningarna så att kommunens olika verksamheter arbetar mot samma mål. Du har ett motsvarande samordningsansvar för de kommunala bolagen vilket närmare regleras i kommunens bolagspolicy.

Som kommundirektör är du ytterst ansvarig för beredning av samtliga ärenden till kommunstyrelsen, dess utskott och andra beredande organ till kommunstyrelsen. I detta arbete ska du verka för en tydlig roll- och uppgiftsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.

I Botkyrka arbetar vi med medborgarens fokus och med ett tydligt medledarskap där alla är medledare och några av oss är därtill chefer med ett uttalat ansvar för verksamhet, budget och personal. Våra medledare har inom sin ram handlingsfrihet att driva utveckling och fatta verksamhetsnära beslut till värde för medborgarna. I rollen som kommundirektör förväntas du vidareutveckla det hållbara medledar- och chefskapet samt en effektiv organisation.

I Botkyrka arbetar vi processorienterat utifrån medborgar-, styr-, lednings- och stödprocesser. Parallellt med vårt processarbete finns kommunens linjeorganisation med förvaltningar och nämnder. Relationen mellan linjeorganisationen och processarbetet kan beskrivas som en tågresa där processerna lägger rälsen och linjeorganisationen kör tåget. Tillsammans jobbar vi med ständiga förbättringar av rälsen.


Kvalifikationer
Vi tror att du har en akademisk utbildning samt gedigen erfarenhet av ledande roller i en politiskt styrd organisation. Du kan naturligtvis dessutom ha erfarenhet från ledande positioner inom näringslivet. Vi ser det som viktigt att du kan kombinera förståelse för det kommunala uppdraget med ett affärsmässigt tänkande. Meriterande är om du har kunskap och erfarenhet av processorienterat arbetssätt där processerna, linjen och dess resursägare samspelar.


Du är trygg och stabil som person och ledare, du vågar utmana och är uthållig i med- och motgång och vet hur du ska navigera dig vidare. Tillsammans med dina medledare i olika funktioner, driver ni strategisk utveckling med helhetssyn för kommunens och medborgarnas bästa och det är genom dina medledare ni når resultat. Du månar om att organisationen och dess medledare utvecklas genom engagemang, delaktighet, kunskapsutbyte och samarbete.


Du är välgrundad i ett interkulturellt förhållningssätt och det är meriterande om du har arbetat med jämlikhets- och jämställdhetsfrågor på en strategisk nivå.Du är en mycket god kommunikatör som kan bygga hållbara relationer; såväl internt inom organisationen som externt med olika samarbetspartners, olika samhällsaktörer och media. Du har en välutvecklad förmåga att uttrycka dig pedagogiskt och enkelt i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.Om du känner igen dig i ovan då tror vi att du passar för jobbet som Botkyrka kommuns nya kommundirektör.Välkommen med din ansökan!


Vår ledstjärna är Medborgarens fokus. Allt vi gör ska bidra till platsen Botkyrka och till dem som lever och verkar här. Botkyrkaborna är medskapare i all utveckling inom kommunen och vi möter de behov som finns genom att leva våra värdeord; öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.
Vår organisation ska kännetecknas av mångfald och återspegla samhällets struktur. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. Välkommen att göra skillnad för medborgarna i Botkyrka? Tillsammans når vi resultat.


Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Mer info
Kontaktperson Caroline Kock
Telefon 08-50645021
Område Botkyrka
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 25 nov (4 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Botkyrka är inne i en stark utvecklingsresa. Ett mått på att Botkyrka växer och utvecklas är att vi fram till 2020 skall bygga eller påbörja byggandet av minst 4000 nya hem som passar både dagens och morgondagens Botkyrkabor. Vi har höga politiska ambitioner att tillsammans med Botkyrkaborna använda kommunens nya läge för att skapa en socialt hållbar kommun som ger medborgarna en god service i alla skeden av livet.

Botkyrka är en interkulturell kommun och idag framstående inom många områden.