Verksjurist civilrätt

Verksjurist civilrätt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Till Juridikavdelningen söker vi nu en erfaren jurist med miljö- och fastighetsrättslig inriktning som vill medverka i angelägna och utmanande projekt med stor betydelse för infrastrukturen i samhället. En grundläggande uppgift i arbetet är att säkerställa ett enhetligt juridiskt synsätt och juridisk hög kvalitet i Trafikverkets verksamhet. Som jurist skapar du ett mervärde för Trafikverket med din spetskompetens och du får tillfälle att använda den i omfattande och komplexa projekt som har stor betydelse i samhället. Du kommer att ha ett nära samarbete med projektchefer, byggledare, miljöspecialister och andra yrkeskategorier inom verket. En framträdande arbetsuppgift är att företräda Trafikverket vid domstolar och myndigheter samt vid förhandlingar utom rätta. Inom miljörätten kommer du att ha visst fokus på tillståndsfrågor för vattenverksamhet. Fastighetsärenden avser framförallt den speciella fastighetsrätten med tvångsvis markåtkomst och ersättningar för detta samt även lantmäteriförrättningar m.m. Skadeståndsärenden och hyres- och arrendefrågor förekommer också. I samtliga ärendetyper ska du ge miljö- och fastighetsrättsligt expertstöd till framförallt de delar i verket som arbetar med investeringar samt drift- och underhåll. Bland övriga arbetsuppgifterna kan nämnas medverkan vid utbildning, seminarier och informationsmöten. Tjänsten har stationeringsort Borlänge, men en hel del tjänsteresor förekommer eftersom det är angeläget att vi deltar aktivt med juridiskt stöd nära verksamheten.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har Juristexamen, 270 hp (180 p) samt kunskap inom rättsområdena miljö- och fastighetsrätt
  • har minst två års kvalificerad yrkeserfarenhet och specialistkunskap inom rättsområdena miljö- och fastighetsrätt från advokatbyrå, domstol, myndighet eller annan verksamhet
  • har vana av att föra processer i allmän domstol
Det är meriterande om du
  • har arbetat vid en myndighet eller i en större organisation
Som person har du god empatisk förmåga och lätt för att skapa kontakter och goda relationer både inom Trafikverket och med intressenter utanför verket. Du ska vara drivande, ha helhetssyn och vara öppen för alternativa lösningar. Du har slutligen förmåga att säkerställa en hög juridisk kvalitet och en enhetlig rättstillämpning i Trafikverket. Du har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-10-04

Upplysningar

Rekryterande chef Anders Ljungberg
0101236342

SEKO Åke Ottosson
0101242839

SACO Anders Stoor
0101236356

ST Annika Lindqvist
0101230102
Mer info
Kontaktperson Anders Ljungberg
Telefon 0101236342
Område Borlänge
Yrkesroll Juridik, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 4 okt (10 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.