Verksamhetsutvecklare IT-plattformar

Verksamhetsutvecklare IT-plattformar

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsutvecklare kommer du i det stora hela att stödja avdelningsledningen i utveckling och effektivisering av leveranser och uppgifter ur både ett strategiskt och operativt perspektiv, både på kort och lång sikt. Du kommer att bistå ledning och chefer i deras arbete där ni tillsammans kommer att driva planering och uppföljning av verksamheten framåt. En mer "specifik dag" som verksamhetsutvecklare kan bestå av att:
 • planera, genomföra och följa upp pågående projekt i verksamheten,
 • förmedla och kommunicera information.
 • ta fram underlag och vara ett stöd i frågor som dyker upp.
 • arbeta med dokumentation, närvara i möten och jobba en hel del i olika it-system som Office, arbetsrum m.m.
I vissa uppdrag kommer du att vara väl insatt i detaljer för att få förståelse för vad som "inte" fungerar för att sedan genomföra en förändring mot förbättring. I andra fall kan du behöva sätta dig in i hela processen dvs.från behov till slutresultat.Tålamod, taktik och att anpassa arbetet utifrån Intressenter och operativa resurser är en viktig del i jobbet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har lätt för att uttrycka dig väl i tal och skrift i det svenska språket.
 • har en kandidatexamen(180 hp) inom verksamhetsutveckling, kvalitet, ekonomi eller IT. Alt. har du en gymnasieutbildning inom relevant område för tjänsten tillsammans med aktuell arbetslivserfarenhet i närtid som vi sammantaget anser vara likvärdiga.
 • har flerårig arbetslivserfarenhet inom verksamhetsstyrning.
 • har erfarenhet av att arbeta processorienterat.
 • har erfarenhet av att driva verksamhetsutvecklingsprojekt.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av att arbeta som ledningsstöd.
 • har erfarenhet av att jobba med ständiga förbättringar inom verksamhet.
För att lyckas i rollen som Verksamhetsutvecklare hos oss på Avdelning IT-plattformar har du en god kommunikations- och samarbetsförmåga vilket innebär att du är en smidig relationsbyggare som kan förmedla budskap på ett enkelt och lyhört sätt. Du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Vidare har du förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden och kan utifrån det göra avvägningar och visa på sakligt och och objektivt omdöme.

Valbara placeringsorter: Borlänge alt. Karlstad

Intervjuort: Borlänge

I denna rekrytering kan urvalstest och arbetsprov komma att appliceras.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-04-08

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Cathrine Lindell
0101257037

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Håkan Engström
0101232014

SEKO Sven-Gunnar Billman
0101257255
Mer info
Kontaktperson Ann-Cathrine Lindell
Telefon 0101257037
Område Borlänge
Yrkesroll Organisation & ledning, Organisationsutveckling, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 8 apr 2020 (7 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.