Verksamhetsarkitekt

Verksamhetsarkitekt

Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du gör nytta för hela samhället. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, friskvård och flexibla arbetstider.

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation har du stor möjlighet att bidra till samhällets utveckling (eller dylikt, beroende på VO.)

Trafikverket etablerar under våren 2013 en ny IT-organisation med centraliserad hantering och styrning av all IT-verksamhet. Omorganisationen genomförs för att effektivisera samt underlätta en successiv konkurrensutsättning av IT-verksamheten samtidigt som Trafikverkets behov av IT ska kunna tillgodoses. I den nya organisationen ingår bland annat tre avdelningar med ansvar för att styra, beställa respektive leverera IT. Den nya organisationen är en central funktion med ett funktionellt ansvar för all IT i Trafikverket. Funktionen kommer att ha cirka 800 medarbetare över hela landet.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som verksamhetsarkitekt ska du bl a:
 • Med stöd av olika modeller beskriva verksamheten och dess ingående komponenter i ett sammanhängande system.
 • Beskriva och visualisera målbilder för verksamheten och dess ingående komponenter samt ta fram scenarier och strategier för att gå från nuläge till önskat läge.
 • Ta fram målarkitektur- och nulägesbeskrivningar på en detaljerad nivå och även på en högre abstraktionsnivå såsom design och visualisering av processer samt information och sammanhang.
 • Med stöd av Enterprisearkitekt säkerställa att den egna verksamheten är samordnad med övriga verksamheter.
 • Stödja förvaltningen i att säkerställa processernas, informationens och organisationens behov av arbetssätt, it-lösningar och annat stöd, är ändamålsenliga och effektiva.
Som verksamhetsarkitekt har du en mycket självständig roll, med höga förväntningar på samverkan inom den egna verksamheten och i Trafikverket. Du kommer att ha nära samverkan med Informationsstyrning- och verksamhetsutveckling inom Central Funktion Ekonomi, VO IKT samt process- och förvaltningsansvariga.

Resande förekommer i tjänsten.

Ange i ansökan vilken/vilka verksamhet(er) du är intresserad av.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
 • har några års erfarenhet av arbetsuppgifter som vi bedömer som relevanta för tjänsten
 • har kunskap om modeller och metoder för att beskriva hur verksamheten (processer, information och it-lösningar) hänger ihop samt kunskap om behov- och kravhantering
 • har god kunskap och vana att leda arbetsmöten för att ta fram verksamhetsmodeller, målbilder och utvecklingsplaner
 • har svenskt medborgarskap
 • kan uttrycka dig i tal och skrift på engelska
Du drivs av ett intresse för hur vi tillsammans inom transportsektorn kan få digital teknik att bidra till ett modernt transportsystem och hur tekniken kan bidra till ett modernt och effektivt Trafikverk. Som verksamhetsarkitekt har du förmåga att bygga förtroende, leverera resultat och driva utveckling. Du är målmedveten, relationsbyggande och uthållig. Du förstår din roll och agerar därefter. Du har ett intresse av och kunskaper om förändringsledning och gillar att arbeta framåtriktat tillsammans med andra. Att vara kommunikativ, involverande och lösningsfokuserad är egenskaper du aktivt använder. Stora krav ställs på förmågan att samarbeta inom organisationen liksom att självständigt driva aktiviteter och ansvar inom området.

Stor vikt kommer att läggas vid din förmåga att driva utveckling, förhållningssätt och personliga egenskaper.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-11-16

Upplysningar

SACO Anna Islén
0101235541

ST Per Olof Hellbergs
0101235544

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

13 Chef i 1:a linjen enhet Thomas Dovander
0101257650
Mer info
Kontaktperson Anna Islén
Telefon 0101235541
Område Borlänge
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Arkitekt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 16 nov (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.