Systemspecialist IT

Systemspecialist IT

Arbetsuppgifter
Som Systemspecialist IT kommer du i den här funktionen att jobba inom ALM på Verksamhetsarkitektur IT. Funktionen ses som en expertfunktion inom Trafikverket IKT och stödjer utvecklingsverksamheten gällande ALM, Application Lifecycle Management, dvs applikationens livscykel.

I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för förvaltning och drift av Trafikverkets gemensamma utvecklingsplattformar, plattformar för CI/CD, pakethantering, kodkvalité, IT-infrastrukturkomponenter samt support mot våra intressentgrupper. Du kommer också att arbeta både med operativa frågor samt strategisk planering inom området systemutveckling och ALM. I vårt dagliga arbete behöver vi kontinuerligt ta i beaktande och ha en god förståelse för interna arkitektur- och säkerhetsprinciper när vi utvecklar och anpassar våra förmågor.

Funktionen ansvarar även för införandet av utvecklingsverktyg och verktyg i nära relation till detta område. Funktionen fungerar som dagligt stöd och support för att underlätta utvecklares dagliga arbete. Här ingår att förvalta utvecklingsmiljön på server och klient på sådant sätt att utvecklingsarbete hos oss flyter så smärtfritt som möjligt.

Utredningar och omvärldsbevakning relaterat till alla ovannämnda områden ingår. Som en del av funktionen behöver du kunna hantera samtliga delar som nämns inom ovanstående områden.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • talar och skriver svenska obehindrat.
 • har en högskoleutbildning om 180 hp inom systemutveckling/datavetenskap, alternativt har du motsvarande erfarenhet och kunskap inom både systemutveckling och IT-drift som vi kan se motsvarar kraven för tjänsten.
 • har kunskap om och kan arbeta med Azure DevOps Server och dess förmågor. Du behöver ha flerårig erfarenhet av att ha arbetat med plattformen både ur ett utvecklings- och driftperspektiv. Du behöver också förstå begrepp som CI/CD och kunna hantera uppsättning av både byggen och ”release pipelines”. Arbete med motsvarande plattformar kan vara kvalificerande.
Det är meriterande om du
 • har erfarenhet av att införa DevOps inom en större organisation.
 • har erfarenhet av arbete med kodkvalitet.
 • har vana av support mot användare inom systemutveckling och ALM.
 • har erfarenhet av att sprida kunskap till/inom större grupper.
Som person
 • trivs du i samarbeten och teamwork då vi har många intressenter och många gränsytor inom organisationen.
 • är du flexibel och har lätt för att kastas mellan olika saker under en dag där omprioriteringar kan ske från timme till timme.
 • kan du självständigt arbeta och driva på ditt ansvarsområde.
 • kan du lyfta blicken och jobba utifrån ett helhetsperspektiv.
Urvalstest och arbetsprov kan komma att appliceras i denna rekrytering.

Valbara placeringsorter: Borlänge

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-12-08

Upplysningar

Rekryterande chef Ann-Christine Wengrud
0101257033

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Magnus Hedström
0101232828
Mer info
Kontaktperson Ann-Christine Wengrud
Telefon 0101257033
Område Borlänge
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 8 dec 2020 (8 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.