Specialist Informationsförsörjning

Specialist Informationsförsörjning

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Vi söker en specialist inom informationsförsörjning som ska medverka i utvecklingen av Trafikverkets tillhandahållande av geografisk väg- och järnvägsdata. Vårt tjänstebaserade tillhandahållande behöver fortsätta utvecklas för att tillgodose nya användarbehov. EU-direktiv, myndighetssamverkan för byggande av nationell infrastruktur för datautbyte samt digitalisering av transportsystem och samhället i övrigt ställer nya krav som vi behöver leva upp till.

Du fångar användarbehov, bevakar utveckling och standardisering inom ITS- och geodataområdet för att kunna säkerställa att vi tillgängliggör efterfrågade data om Sveriges vägar och järnvägar på ett effektivt och säkert sätt. Du driver och medverkar i förvaltningsaktiviteter och projekt för att utveckla befintliga och nya tekniska tjänster (API:er). I arbetsuppgifterna ingår även att representera Trafikverket i nationella och internationella forum.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har universitets- eller högskoleutbildning om minst 240 hp med teknisk eller IT-inriktning, exempelvis systemvetenskap eller annan inriktning innehållande IT och/eller GIS. Alternativt har du annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flerårig relevant yrkeserfarenhet
  • har praktisk erfarenhet av datahantering med GIS-verktyg samt tjänstebaserat tillhandahållande av geografisk information
  • har erfarenhet av projektledning
Det är meriterande om
  • du har medverkat i nationella eller internationella projekt eller forum för datautbyte
  • du har jobbat med data/informationsmodellering av geografisk information
  • du har kunskap om standarder inom geodataområdet (OGC och SIS/ISO)
  • du har erfarenhet av kravhantering och behovsanalys
Som person har du mycket god förmåga att kommunicera och upprätthålla bra dialog med interna och externa intressenter, även internationellt. Då du skall kunna föreslå och rekommendera lösningar bör du ha god analytisk och kreativ förmåga. Du är van vid självständigt arbete och driver gärna förändringsarbete.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-01-28

Upplysningar

Rekryterande chef Åsa Eriksson
0101235127

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Åsa Eriksson
Telefon 0101235127
Område Borlänge
Yrkesroll Data & IT, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 28 jan (5 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.