Senior sakkunnig

Senior sakkunnig

Verksamhetsområde Planering svarar för planeringen av trafik och av åtgärder i den statliga infrastrukturen vad gäller väg och järnväg samt långsiktigt även för sjö- och luftfart. Här ligger ansvaret för att verka för att de transportpolitiska målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa uppnås. Vi på Planering är huvudingången till Trafikverket för medborgare, näringsliv, samarbetspartners och avtalskunder.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som senior sakkunnig inom Trafiksäkerhet kommer du att vara med och leda arbetet med att förvalta och utveckla Nollvisionens filosofi och användning. I dina arbetsuppgifter ingår att påverka fordonsbranschen nationellt och internationellt så att utvecklingen av nya fordon görs med hänsyn till Nollvisionen. Det handlar om att påverka standards, lagar och förordningar utifrån Nollvisionens filosofi. Dina arbetsuppgifter finns i lika stor utsträckning på den nationella som den internationella arenan.

Som senior sakkunnig är du en erkänd nationell/internationell auktoritet inom ditt område och ska med din expertkunskap kunna företräda Trafikverket eller Sverige i komplexa frågor som kräver stor lyhördhet och fingertoppskänsla. Du informerar och håller föredrag inom området på såväl nationell som internationell nivå.

I rollen omvärldsbevakar och analyserar du utveckling och trender i transportsystemet, för att identifiera och initiera utvecklingsbehov i organisationen. Du driver och medverkar i framtagandet av Trafikverkets mål och ställningstagande samt hanterar mediakontakter, som kan få stort genomslag och spridning. Utöver detta ger du expertstöd av komplex och strategisk karaktär till verksamheten samt i nationella regeringsuppdrag, ärenden och remisser.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
 • har en högskoleutbildning om minst 240 hp inom relevant område (t.ex. samhällsbyggnad, trafik, samhällsplanering, fysisk planering eller maskinteknik) eller annan utbildning och erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig
 • har gedigen och flerårig dokumenterad erfarenhet av arbete inom trafiksäkerhet riktad mot fordonsbranschen
 • har erfarenhet av att bevaka och driva utveckling av trafiksäkerhet på en mycket hög nivå
 • talar och skriver svenska och engelska obehindrat/flytande
 • har god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat
 • har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren
 • har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv
 • drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta. Du arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar
 • har förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter.
Det är meriterande om du
 • har forskarbakgrund inom ett för tjänsten relevant område
 • har erfarenhet av att vara företrädare för en större organisation i komplexa frågor inom trafiksäkerhet
 • har erfarenhet av att bistå med expertstöd i arbetet med att ta fram åtgärder/beslutsunderlag inom trafiksäkerhet
 • har kunskap om de internationella regelverk som styr fordonssäkerhet
 • har erfarenhet av arbete med samt kunskap om samtliga trafikslag och hur de kan samverka i syfte att skapa en god funktionalitet (intermodalitet).
Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2018-11-20

Upplysningar

Rekryterande chef Stefan Jonsson
0101240586

SEKO Charlotte Olsson
0101231103

ST Jerk Wiktorsson
0101231104

SACO Bertil Magnusson
0101235809
Mer info
Kontaktperson Stefan Jonsson
Telefon 0101240586
Område Borlänge
Yrkesroll Transport & Logistik, Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 20 nov (1 dag kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.