Sektionschef

Sektionschef

Som sektionschef på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att bidra i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet.

Arbetsuppgifter

Vi behöver dig - och vi tror att du kommer att gilla oss!

Vi är en sektion med uppdraget att hantera ersättning för transportörer som lidit ekonomisk skada och där Trafikverket bär ansvaret. Detta pga. av infrastrukturstörningar vilket lett till att ex. att gods förlorats, skadats eller försenats. Grunden för ersättning är att transportören blivit skadeståndsskyldig till godsägaren i enlighet med transportavtalet. Som första linjens chef, kommer ditt huvudsakliga uppdrag vara att coacha och ansvara för ca 15 medarbetare bestående av utredare och utredningsledare och som har till uppdrag att hantera leveranser inom fakturering, sakskador och ekonomisk skada för godstrafiken, samt prognoser gällande ekonomiska utfallet av dessa. Medarbetarna är i huvudsak placerade i Borlänge men du kommer även att ha medarbetare placerade i Solna, Örebro, Gävle och i Luleå.

Som sektionschef utvecklar du dina medarbetare genom ett närvarande, tydligt och coachande ledarskap, och skapar förutsättningar för en positiv arbetsmiljö som uppmuntrar till samarbete. Tillsammans med medarbetarna driver du förändringar både inom den egna sektionen och tillsammans med övriga berörda verksamheter inom Trafikverket. Du är högst delaktig i förändringsledningen, där du också är med och identifierar förbättringar och ser till att vi ständigt fortsätter utveckla vår verksamhet. Vidare så har du en tydlig arbetsgivarroll som innefattar uppföljning och rapportering av verksamheten, budget och resultat i leverans. Du har personalansvar vilket innebär att du på en operativ och övergripande nivå leder, planerar och följer upp samt utvecklar medarbetare och gruppens arbetssätt. Din roll är att ge medarbetarna rätt förutsättningar att leverera. Du verkar för en positiv arbetsmiljö, leder arbetsplatsträffar. Tillsammans med enhetschefen och övriga sektionschefer deltar du aktivt i enhetens ledningsgrupp och bidrar till utvecklingen av både sektionens och enhetens verksamhet.

Jag som blir din chef heter Fredrik Eriksson. Jag ser fram emot att tillsammans driva och utveckla vårt uppdrag. Jag trivs i en miljö där alla bidrar till framdrift, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och medarbetare. Jag hoppas du vill vara med på vår resa och bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem.

Kvalifikationer

Om jobbet:

Som person drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver samhällsutvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Vi söker dig som har:
  • universitet eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120 p) inom ekonomi
  • erfarenhet från chefsroller med budget, personal, verksamhetsansvar eller har ledarerfarenhet i roll som projektledare i en större organisation
  • praktiskt arbetslivserfarenhet av Järnvägsnätbeskrivningen, Järnvägstrafiklagen/ekonomisk skada och reglering av sakskador
  • uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har:
  • erfarenhet av att leda i förändring
  • erfarenhet av arbete inom järnvägsbranschen
  • arbetat med avvikelser kopplat till järnvägen
  • erfarenhet av skadehantering
  • arbetat inom offentlig verksamhet
I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Intervjuer är planerade att genomföras under v. 12. På grund av rådande omständigheter så sker intervjuer via SKYPE.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör.

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2021-03-11

Upplysningar

SACO Kjell Bergström
0101242670

SEKO Dennis Ryd
0101238466

ST Anders Sjögren
0101235158

Rekryterande chef Fredrik Eriksson
0101241627
Mer info
Kontaktperson Kjell Bergström
Telefon 0101242670
Område Borlänge
Yrkesroll Organisation & ledning, Chefsbefattningar, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 11 mars 2021 (15 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.