Resultatenhetschef fordonsresurser

Resultatenhetschef fordonsresurser

Arbetsuppgifter
Som resultatenhetschef för fordonsresurser har du det övergripande ansvaret för att fordonsresurser bedriver ett effektivt och kvalitetssäkert arbete och du planerar, leder och följer upp kontinuerligt mot verksamhetens mål. Fordonsresurser levererar i första hand tjänster internt till kunder inom Trafikverket men har även en del externa kunder. Resultatenheten består av 25 medarbetare som är utspridda på flera orter i landet.

Resultatenheten är uppdelad i två avdelningar, avdelningen för beredskapsresurser och avdelningen för spårfordon, båda dessa avdelningar har varsin chef. Du har personalansvar för de två avdelningscheferna samt för stabsfunktionen som består av stabsansvarig, en controller och enhetens administratör. Du leder resultatenhetens ledningsgrupp om fem personer och du har även en viktig uppgift att bidra till helheten på Trafikverket. Som resultatenhetschef rapporterar du till en internstyrelse med överdirektören för Trafikverket som ordförande. I rollen representerar du resultatenheten fordonsresurser både internt och externt.

Under de senaste åren har resultatenheten varit med om en förändringsresa och vi söker dig som vill ta vid och fortsätta arbetet för fortsatt utveckling för att kunna möta framtidens behov. Du får tillfälle att ge dig in i komplexa beredskaps- och järnvägsfrågor och arbetet ger dig en bredd i utmaningar där du bland annat får vara med och vidareutveckla plattformar, tjänster och nya arbetssätt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
  • universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp inom ett för tjänsten relevant område, eller annan utbildning ihop med relevant erfarenhet som vi sammantaget bedömer likvärdig.
  • minst ett par års chefserfarenhet
  • arbetslivserfarenhet från kundorienterad och leveransinriktad organisation
  • drivit förändringsarbete t.ex. gällande förändrade arbetssätt eller kulturförändring
  • god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket
Vi ser gärna att du har:
  • arbetslivserfarenhet av arbete vid myndighet
  • arbetslivserfarenhet av spårfordon och/eller beredskapsplanering
  • arbetslivserfarenhet inom offentlig upphandling av tekniskt komplexa system
Vi söker dig som trivs i komplexa sammanhang och som med självständigt driv har förmågan att analysera strategiska frågeställningar utifrån helhetsperspektiv.

Som ledare i Trafikverket drivs du av att få människor att växa genom ett närvarande ledarskap. Du skapar tillit och bygger förtroende med din kommunikativa förmåga. Du levererar resultat och driver utvecklingen framåt genom delaktighet och engagemang. Du utmanar och ifrågasätter och skapar en kultur som främjar ständiga förbättringar. Att inspirera, klargöra riktning och vara mottaglig för nya möjligheter och lösningar är en förutsättning för att lyckas.

Om du har frågor eller funderingar angående tjänsten så kan du kontakta Hanan Åberg, du når henne på telefon 070-8397862.

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

Trafikverkets Fordonsresurser är en av Trafikverkets resultatenheter och verksamheten drivs i bolagsliknande former. Vårt uppdrag är att ansvara för Trafikverkets fordonspark och beredskapsresurser. Detta inkluderar förvaltning av verksamheten som järnvägsföretag, leverera och hyra ut spårfordon och vägfordon. Uppdraget omfattar även att leverera beredskapsresurser som bandvagnar, tillfälliga broar och elverk. Fordonsresurser ska vara en resurs i samhällets krishantering.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Intervjuer är planerade till 25-26 augusti.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Vi använder mail för att göra utskick och kallelser, så vänligen kolla din mail regelbundet under denna tid, bevaka även din skräppost så att du inte missar någon information.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-10

Upplysningar

Rekryterande chef Bo Netz
0101231990

SEKO Per-Arne Utbult
0101232824

SACO Nils Brandberg
0101232497

ST Jerk Wiktorsson
0101231104
Mer info
Kontaktperson Bo Netz
Telefon 0101231990
Område Borlänge
Yrkesroll Organisation & ledning, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid
Sista ansökningsdag 10 aug 2020 (30 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.