Nationell samordnare byggnadsverk

Nationell samordnare byggnadsverk

Som medarbetare i Sveriges största beställarorganisation inom underhåll av väg och järnväg har du stor möjlighet att bidra till anläggningsbranschens och samhällets utveckling. Verksamhetsområde Underhåll ansvarar för att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet genom upphandling, styrning och uppföljning av underhållskontrakt. Genom en blandning av traditionella och nya, innovativa metoder skapar vi grunden för både företagens godstransporter och miljoner människors resande, varje dag, året om. Verksamhetsområdet har ungefär 900 medarbetare och en omsättning på cirka 19 miljarder kronor.
Vill du arbeta som samhällsutvecklare i en framtidsbransch? Hos oss på Trafikverket finner du en mängd spännande och intressanta arbetsuppgifter, där du utvecklar och förvaltar infrastruktur och bidrar till att skapa ett tillgängligt Sverige. För oss är det viktigt med en gemensam kultur som präglas av våra värderingar: pålitliga, engagerade och modiga. Vi jobbar tillsammans mot vår vision: alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.

Arbetsuppgifter
Som nationell samordnare med inriktning byggnadsverk ansvarar du för att samtliga byggnadsverk utmed det enskilda vägnätet med statsbidrag har väl genomarbetade åtgärdsstrategier och att dessa finns registrerade i tillhörande managementsystem (BaTMan). Ditt ansvar är att se till att byggnadsverk inspekteras och planeras samt att handlingar och åtgärder registreras korrekt i BatMan. Arbetet utförs i nära samarbete med konsulter som genomför inspektion och planering samt Trafikverkets utredare för enskilda vägar och i viss omfattning också väghållarna som är de som beställer och ansvarar för byggnadsverksåtgärder under olika entreprenadformer. Planerings- och prioriteringsarbetet är grundat på analyser från exempelvis vårt managementsystem (BaTMan). Arbetet sker hela tiden i samarbete med enheten enskilda vägar som ansvarar för bidragsgivning till enskilda väghållare.

I tjänsten ingår att tillsammans med andra delar av verksamheten och externa användare fånga behov av utveckling och förbättring av system och arbetssätt. Som en del i förvaltningen av våra arbetssätt ska du bland annat bidra till att vi tillämpar gemensamma rutiner och arbetar på ett enhetligt sätt över landet.

Arbetsuppgifter av administrativ karaktär som förekommer är bland annat upprättande av skriftliga rapporter, konsekvensbeskrivningar, verksamhetsplanering och budgetarbete.

Du kommer även ansvara för vissa bärighetsutredningar etc. samt ingå och delta i olika utvecklingsprojekt.

Kvalifikationer
Vi söker dig som
  • har en universitets- eller högskoleutbildning om minst 180hp (120p) med teknisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig
  • har flera års erfarenhet från arbete med förvaltning av byggnadsverk inom bro- och tunnelområdet
  • har flera års erfarenhet av att arbeta som uppdragsledare och/eller projektledare
  • har flera års erfarenhet av att arbeta som beställare, teknisk konsult eller entreprenör i anläggningsbranschen
  • har flera års erfarenhet av att arbeta med managementsystemet BaTMan
  • har goda kunskaper i ekonomi och verksamhetsplanering
  • har körkort för personbil
  • har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
  • har erfarenhet av att genomföra huvudinspektioner av broar enligt BaTMan:s metodik
Arbetet innebär mycket externa och interna kontakter varför du måste ha god förmåga att samarbeta. Du kommer att vara sammankallande och drivande i olika sammanhang och arbeten som kräver att du har goda ledaregenskaper. Arbetet kräver också att du är strukturerad och självgående.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2019-05-09

Upplysningar

Rekryterande chef Lars Schillström
0101238337

SACO Jonas Sjöholm
0101238380

ST Stefan Kratz
0101241783

SEKO Urban Haglund
0101241702
Mer info
Kontaktperson Lars Schillström
Telefon 0101238337
Område Borlänge
Yrkesroll Teknik & Ingenjör, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 9 maj 2019 (13 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.