Förvaltningsledare

Förvaltningsledare

Arbetsuppgifter
Är du en driven, noggrann, kvalitetsmedveten och en utvecklande ledare?

Välkommen att söka tjänsten som delteknikområdesansvarig inom teknikområde Identitet (IAM - Identity and Access Management), där vi bl a utvecklar, livscykelhanterar, åtgärdsplanerar och driftar Trafikverkets it-infrastruktur av identiteter och behörigheter.

Som delteknikområdesansvarig har du ansvar för att planera, leda och fördela arbetet för den samlade leveransen inom två delteknikområden, Autentisering & Auktorisering (katalogtjänst för konton och behörigheter) och Behörighetshantering (applikationsplattformar och behörighetsadmininstration), så att de möter överenskomna krav.

Du driver framtagandet av årsplaneringen gällande aktiviteter och budget i ett nära samarbete med teknikområdesansvarig och du är ansvarig för uppföljningen av dessa. I rollen ingår även att säkerställa relationer och beroenden till delteknikområdenas intressenter och hantera nya eller förändrade behov. Det ingår även att kvalitetssäkra, utveckla och skapa hög kvalitet på arbetet, ha ordning och reda samt leda förbättringar kontinuerligt.

I dagsläget ingår det i tjänsten att även agera tekniknära förvaltare inom respektive ovan nämnda delteknikområden. Den tekniknära förvaltaren har det övergripande operativa ansvaret för att it-leveransen genomförs och leder till avsedda resultat. Rapportering av status och avvikelser gör du till delteknikområdesansvarig samt till resultatansvarig chef. Det är du som är närmast teknikerna i den dagliga leveransen. I rollen ingår även att kontinuerlig riskhantering sker och att verifierade kontinuitetsplaner är tillgängliga samt att dokumentera ingående tillgångar och hur leveransen utförs.

Genomgående för våra leveransroller är Resultatfokus - Långtgående delegering - Tillit - Samverkan.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du har god förmåga att planera och strukturera och har ett helhetstänk och skapar utifrån detta genomförbara planer på kort och lång sikt. Du drivs av att leverera resultat som bidrar till att organisationen når sina mål och skapar nytta och arbetar effektivt och uthålligt för att nå mål och uppmärksammar svårigheter och lösningar.

Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv samt är en god relationsbyggare som bygger nya nätverk och vårdar befintliga och du inger förtroende och får andra att känna sig bekväma.

Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du drivs av utveckling och ständiga förbättringar, är öppen för förändringar och ser innovativa lösningar samt har förmåga att förmedla dina och andras idéer om hur organisationen kan utvecklas.

Vi söker dig som
  • har en högskoleutbildning med inriktning IT eller motsvarande flerårig yrkesinriktad utbildning.
  • har dokumenterad erfarenhet av ledarskap
  • har kunskap och/eller erfarenhet av systemförvaltning eller tillgångsförvaltning.
  • har övergripande kunskap inom området identitet och behörighet.
  • kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Tester kan förekomma som en del i urvalsprocessen.

Intervjuer hålls i Borlänge preliminärt vecka 35.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och utvecklar Sverige med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-08-10

Upplysningar

Rekryterande chef Marie Mognaschi
0101257312

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

SACO Kjell Israelsson
0101257225

ST Magnus Hedström
0101232828
Mer info
Kontaktperson Marie Mognaschi
Telefon 0101257312
Område Borlänge
Yrkesroll Övrigt, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 10 aug 2020 (6 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.