Förvaltningsledare, inriktn externa kunder

Förvaltningsledare, inriktn externa kunder

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en Förvaltningsledare med inriktning externa kunder och ekonomiuppföljning till enhet/sektion Verksamhetsstyrning/Planering inom verksamhetsområdet IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Enheten/sektionen ansvarar för planering och utveckling av Trafikverkets Telekominfrastruktur som omfattar våra fyra områden "Data och Teletransmission", "Radio och Telefoni", "Anläggning" med kabel och teknikhus samt området "Övervakning och kvalitet". Idag är vi är ett team på 12 personer som arbetar tillsammans och löser utmaningarna. Vi hjälper och stöttar varandra både inom sektionen och inom avdelningen.

Du har ett strategiskt och taktiskt ansvar för våra externa kunder inom transmissionstjänster och ser till att vi har avtal, överenskommelser på plats samt ansvarar för prissättningen av leveranser/tjänster. Du har dialog med andra VO och andra externa intressenter till exempel PTS och MSB. Du medverkar i dialogen med andra VO och avdelningar för att vi ska kunna förstå och påverka väg- och järnvägsanläggningens utveckling. Du arbetar med att omsätta hur externa och interna krav påverkar Telekominfrastrukturen inklusive ekonomin. Arbetet omfattar att beskriva hur kommande projekt/leveranser påverkar telekominfrastrukturen, tjänster och bemanning. Du arbetar också tillsammans med Teknikområdesansvariga med att ta fram Tillgångsstrategi och Tillgångsplaner. Du kommer att få en gedigen introduktion och all den stöttning du behöver för att kunna utföra jobbet.

Kvalifikationer
Vem är du?

Du har god problemlösningsförmåga som gör att du identifierar problem och utvecklar lösningar ur ett helhetsperspektiv. Du kan lyfta blicken och se helheten i en komplex teknisk infrastruktur. Du har även en god samarbetsförmåga och arbetar för att hitta lösningar som gynnar alla parter på bästa sätt. Du ser till hela organisationen och delar med dig av den information som behövs för att nå önskade resultat. Dessutom har du en god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt samt är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du har förutom detta även en förmåga att påverka och engagera din omgivning genom att tydliggöra lösningar och möjligheter och du är en initiativtagande person som självständigt ser vad som behöver göras och agerar därefter.

Du
  • har högskoleexamen om minst 180hp (120p) med inriktning IT eller annan utbildning inklusive erfarenhet inom området som av oss kan bedömas likvärdigt
  • har arbetslivserfarenhet inom något av våra fyra områden.
  • har förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska
  • har erfarenhet av att samla in behov från kunder och omsätta verksamhetskrav till behov av leveranser.
Det är meriterande om du
  • har tidigare arbetslivserfarenhet av telekomtjänster.
  • har teknisk kunskap inom ett eller flera delar av Trafikverkets verksamhetsområden.
  • har goda ledaregenskaper.
  • har projektledningserfarenhet.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster. Kontakta Trafikverket för mer information om denna tjänst.

Placeringsort/Intervjuort. Borlänge eller alternativt Stockholm

Läs gärna mer om våra förmåner: https://www.trafikverket.se/om-oss/jobb-och-framtid/att-jobba-pa-trafikverket/Formaner/

I en del rekryteringar ingår tester och eventuellt arbetsprov. En sådan tänkbar inbjudan till test/arbetsprov skickas ut via mejl, så ha gärna lite extra uppsikt över din mejlkorg veckorna efter sista ansökningsdag så du inte missar en möjlig inbjudan.

Din ansökan ska ha inkommit till Trafikverket senast sista ansökningsdatum. De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Inom vår IT-organisation är du med och gör Sverige närmare med hjälp av moderna och innovativa lösningar. Vi är mitt i en spännande förändring där vi försöker ta vara på digitaliseringens möjligheter till fullo. Digitaliseringen ställer allt större krav och vi vill därför anpassa oss vad gäller kompetens, arbetssätt och organisation i takt med utvecklingen. Vi har ett helhetsansvar för IT och telekom, en verksamhet som pågår dygnet runt, året om - precis som Sveriges transportsystem.

På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Ansökan
Trafikverket strävar efter att personalsammansättningen ska spegla samhället i övrigt. Vi eftersträvar en mångfald bland våra medarbetare och vi visar respekt för allas olikheter och förutsättningar. Det är viktigt hur vi agerar och uppfattas av omvärlden. Därför värderar vi etik och moral högt i Trafikverket.

Ansök senast
Din ansökan ska ha kommit in till Trafikverket senast den 2020-03-01

Upplysningar

ST Magnus Hedström
0101232828

SACO Kjell Israelsson
0101257225

SEKO Tony Ridderstedt
0101257441

Rekryterande chef Lars-Johan Lindh
0101258076
Mer info
Kontaktperson Magnus Hedström
Telefon 0101232828
Område Borlänge
Yrkesroll Data & IT, Offentlig Förvaltning
Typ av anställning Heltid, Tillsvidareanställd
Sista ansökningsdag 1 mars 2020 (11 dagar kvar)

Om arbetsgivaren

Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Vi arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. Vi bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Tillsammans med andra aktörer kan vi underlätta livet i hela Sverige. Vi är en stor organisation med många olika verksamhetsområden och arbetsuppgifter. Här finns över 150 olika yrken och en stor intern arbetsmarknad. Detta gör att vi kan erbjuda dig goda möjligheter att utvecklas.